คณะวิศวฯ กพส. ได้รับรางวัลรายได้ด้านบริการวิชาการฯ ที่ 3

83539327 3325775390771238 4820654409513959424 o

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นตัวแทนคณะฯ ขึ้นรับโล่ "รางวัลหน่วยงานที่มีรายได้ด้านการบริการวิชาการสูงสุด ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับ 3" จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลนี้ขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์