ม.เกษตร ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการเกษตร 13 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37

221047

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการเกษตร 13 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน จาก 20 ทักษะ ครองถ้วยพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 โดยมี 12 สถาบัน ภาคี 4 จอบ เข้าร่วมการแข่งขัน จัดขึ้นระหว่างวันที่  21-25 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์