รางวัลชมเชย โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10

79084470 3200408113307967 6835739200919175168 o

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า รางวัลชมเชย จาก โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10 (The 10th Motor Expo Automotive Innovation Award 2019) ของบริษัท สื่อสากล จำกัด ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท จากผลงานเรื่อง "นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องผู้โดยสารรถยนต์ด้วยแสง UVC และโอโซน" ซึ่งประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ บูธของโครงการภายในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36" (Motor Expo 2019) และผู้ได้รับรางวัลได้แสดงผลงานในงานนี้ด้วย

          เจ้าของผลงาน นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
          1) น.ส.สุกานดา สีสุ่น
          2) น.ส.ณัฐพร ศรีอุบล
          3) น.ส.พรธีรา มารมย์
          4) นายเกียรติศิลป์ เตียไธสง
          5) นายสุวภัทร ไม้สังข์
          6) นายศิวัช วิศาลธรรมกร
          และอาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

แนวคิดการออกแบบ

          ปัจจุบันมีการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในรถยนต์มากขึ้น และได้มีการศึกษาเกี่ยวกับมลภาวะต่างๆ ที่ผู้ขับขี่รถยนต์มีความเสี่ยงจะต้องสัมผัสภายในรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และฝุ่นละอองต่างๆ โดยจะอยู่บริเวณอุปกรณ์ในห้องโดยสาร และจะแพร่กระจายอยู่ในอากาศ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินหายใจ วิธียับยั้งและทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่นิยมมากที่สุด คือ การฉายรังสีอุลทราไวโอเลท ประเภท UVC ที่มีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยกว่าการใช้สารเคมี

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายนิตยสาร ฟอร์มูลา, 4 WHEELS และโลกรถยนต์ ได้เตรียมจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36" ขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม IMPACT เมืองทองธานี
          การจัดงานดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศแล้ว ยังต้องการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ยานยนต์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาวงการยานยนต์ในอนาคต รวมทั้งมุ่งหวังให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
          ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10 หรือ THE 10th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2019 รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36" ดังมีรายละเอียดของหัวข้อการประกวดต่อไปนี้
          นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก ความปลอดภัย หรือภารกิจเฉพาะทาง เช่น ภัยพิบัติ การจราจร การเกษตร การสำรวจ ทางการแพทย์ อารยสถาปัตย์ (คนพิการ)

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์