นักกีฬาชมรมเรือพาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเหรียญเงิน รายการ Macau International Dragon Boat Race 2019

Dragon Boat Race 2019

เมื่อวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 นักกีฬาชมรมเรือพาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 24 คน พร้อมด้วย นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้จัดการทีม) และ ดร.อารีย์ อินทร์นวล เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับเลือกจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติรายการ Macao International Dragon Boat Races 2019 โดยในการแข่งขันนี้ได้รับเหรียญเงิน ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์