นิสิตวิศวกรรมการอาหาร คว้ารางวัลระดับนานาชาติ "Outstanding Award" จากประเทศสิงคโปร์ ในงานวันนักประดิษฐ์

IVTAward 1

ทีมนิสิตวิศวกรรมการอาหาร ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Outstanding Award จาก Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จากผลงานเรื่อง "กระบวนการฆ่าเชื้อในอาหารเหลวที่สภาวะอุณหภูมิต่ำโดยการทำลายผนังเซลล์เชื้อโรคด้วย Pulsed Electric Field และสลายสายพันธะ DNA ของเชื้อโรคด้วยรังสี UVC เข้มข้น" ซึ่งเป็นรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

          สมาชิกทีม ดังนี้
             1) นายคุณวุฒิ ขวาอุ่นหล้า 5920501006
             2) นายวรพล โป๊ะแสง 5920501219
             3) นางสาวคณิศร ทรัพย์มาก 5920503661
             4) นางสาวธีริศรา มิคาระเศรษฐ์ 5920503777
             5) นางสาวภัทรพร พุทธพรหม 5920503815
             6) นายภาณุวัฒน์ รอดคลองตัน 5920503831
             7) นายภาณุเดช นาคอ่วมค้า 5920503840
          อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ และ อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์