• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

IMG 6913

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้า พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการสาธิตในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งนำโดย นายธงชัย โชคดำรงสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์