ข่าววิทยาเขต

ku-logo.jpg

ผังเส้นทางเดินรถ บริเวณงานเกษตรกำแพงแสน

เส้นทางเลี่ยงและลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากร