ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ กับ โครงการ Aging FIT+ with KUSHS season2

 Official 94160

"คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ กับ โครงการ Aging FIT+ with KUSHS season2 โดยเป็นโครงการที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มาผ่อนคลายและบำรุงร่างกายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะดูแลสุขภาพของผู้ร่วมโครงการครบทุกองค์ประกอบด้านสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่ทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง
  • เป็นผู้ที่ไม่ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (pacemaker)
  • ไม่มีอยู่ในระหว่างการเจ็บป่วยหรือมีความเสี่ยงของโรครุนแรงที่มีผลจากการออกกำลังกาย (ให้ติดต่อเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าโปรแกรม)
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง และกำลังรักษาเคมีบำบัด หรือรังสีวิทยาบำบัด
  • มีภาวะกระดูกหักนานกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา
  • ไม่มีภาวะกระดูกพรุน หรือกระดูกบางที่เคยมีประวัติกระดูกร้าว กระดูกแตกหัก โดยไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
  • ได้รับการผ่าตัดใหญ่นานกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา เช่น ผ่าตัดเปิดกระดูกหน้าอก ผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดซี่โครง อวัยวะช่องท้อง ปอด เป็นต้น
  • ผู้ที่ทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดที่ขา มานานกว่า 2 เดือน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 มิถุนายน 2567
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-355-258 ต่อ 106