มหกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประจำปี 2567

1200x5007489410

ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2567
ขอเชิญบุคลากร มก. วิทยาเขตกำแพงแสนเข้าร่วมแข่งขัน ชม&เชียร์ 15 ชนิดกีฬา
สำหรับทีม (สี) มีดังนี้
1. ทีมสีเลือดหมู
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
2. ทีมสีเทา-เงิน
    - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. ทีมสีเหลือง
    - คณะเกษตร กำแพงแสน                        
    - ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
    - ศูนย์พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
    - ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
    - ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง
4. ทีมสีม่วง
    - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
5. ทีมสีส้ม
    - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน  
    - สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
    - บัณฑิตวิทยาลัย
    - สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ทีมสีฟ้า
    - คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
7. ทีมสีเขียว
    - สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
    - สหกรณ์ออมทรัพย์
8. สีเขียวยวงเงิน
    - คณะอุตสาหกรรมบริการ
    - คณะสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดแต่ละชนิดกีฬาและกำหนดการแข่งขัน

 1080x10804410