มก.กพส.จัดงาน "International Education Fair plus+ The power of education on diversity ปลุกพลังแห่งการเรียนรู้บนเส้นทางแห่งความหลากหลาย”

N13 2541

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงาน "International Education Fair plus+ The power of education on diversity ปลุกพลังแห่งการเรียนรู้บนเส้นทางแห่งความหลากหลาย” ภายใต้โครงการ International Day เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิเดช อุบลสิงห์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน และนิสิต ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะทางด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ โดยมีกิจกรรมการแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ การประกวด KU KPS International Ranger Team 2024 การประกวด KU KPS TikToker Popular Challenge 2024 การบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ " Be yourself to your dream path " โดย คุณกรรภิรมย์ วิเศษสิงห์ (pugun.wisad) กิจกรรมจาก KU KPS HAPPY PLACE CENTER การแสดงดนตรีจากนิสิตวง Baby Pumpkin การแสดง Cover dance จากกลุ่ม SDKK และการออกร้านผลิตภัณฑ์ของนิสิต International market ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ EducationUSAEducationUSA / AUA Language Center / บริษัท มาลิชา อีดู ไทยแลนด์ จำกัด / British Council / ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย / Jinbu Study in China / CAMPUS FRANCE – THAILAND / Interchange Thailand / Sun moon University / Jeducation / Meiji University ASEAN Center / IEE Thailand / ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อนิวซีแลนด์ NZ STUDY / Apex Education / OEG Study Abroad / TT&T Services / One To China / CCN Thailand / Myadmissions ที่เข้ามาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียน และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในครั้งนี้ด้วย.