• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • คำเตือนเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ หากพบการเผาในพื้นที่การเกษตรของท่าน จะเสียสิทธิและมีความผิดอะไรบ้าง

คำเตือนเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ หากพบการเผาในพื้นที่การเกษตรของท่าน จะเสียสิทธิและมีความผิดอะไรบ้าง

 30269

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน งดเผาขยะทุกชนิด ภายในวิทยาเขตทุกกรณี เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษที่เป็นอันตราย หากพบเพลิงไหม้ เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งมาที่งานรักษาความปลอดภัย 034-351151