ขอขอบคุณ สำนักข่าว NBT2HD ที่ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์งาน KU Marathon 2024