ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และเข้าใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และเข้าใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ในช่วงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 ช่วงวันที่ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ ID Card การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรับบริการฟรี* และรับส่วนลดในการใช้บริการ ท่านสามารถดูรายละเอียดการให้บริการและจองบริการล่วงหน้าได้ที่ https://kasets.art/Sgv3bC  

Sports science fair2