• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ขอเชิญผู้พักอาศัยที่พักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลการพักอาศัยที่พัก มก.กพส.

ขอเชิญผู้พักอาศัยที่พักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลการพักอาศัยที่พัก มก.กพส.

ขอเชิญผู้พักอาศัยที่พักของ มก.กพส. ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลการพักอาศัยที่พัก มก.กพส.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการจัดสวัสดิการบริการ รวมถึงระบบความปลอดภัยในที่พักและเป็นฐานข้อมูลบุคลากรในที่พักให้เป็นปัจจุบัน 

ทั้งนี้ สามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/SkrkkwuuoMEdZazb6 หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

64106410