• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566 (รอบตัดสิน)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566 (รอบตัดสิน)

Poster46410

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน