• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน "วิสาขบูชา"

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน "วิสาขบูชา"

กำหนดการวสาขบชา copy

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
👉เนื่องในวัน "วิสาขบูชา"👈
ณ พุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
🗓วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
🧎กิจกรรมทำบุญถวายข่าวสารอาหารแห้ง
⏰เริ่มเวลา 07.00 น.
🗓วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
🧎‍♀️กิจกรรมฟังเทศน์และเวียนเทียน
⏰เริ่มเวลา 17.00 น.