ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไปร่วมโครงการ สำหรับวัยเก๋า 55 ปี ขึ้นไป "Aging FIT+ with KUSS"

 aging fit b

ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไปร่วมโครงการ สำหรับวัยเก๋า 55 ปี ขึ้นไป "Aging FIT+ with KUSS"
ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก. กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อตรวจประเมินสภาวะทางสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย พร้อมเข้าร่วม 7 work shop ที่ครอบคลุมทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อาหาร ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย และเทคโนโลยี เพื่อผู้สูงวัย
สนใจติดต่อที่ 065-516-3239 ภายในวันที่ 2 มิ.ย.66 นี้ *จำกัดจำนวนเพียง 25 คน เท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ss.kps.ku.ac.th/services/health-wellness