ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในประจำปี 2566

 

 กำหนดการกฬาภายใน