ตารางกำหนดวันแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มก.กพส. ประจำปี 2566

 ตารางการแขงขน

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/1Grx655jxybZrPilvCV472A_cDIqzQKCK/view?usp=sharing