• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมคัดเลือก e-book ภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมคัดเลือก e-book ภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

 1200x500 copy

โดยเปิดให้เข้าร่วมคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ท่านได้ e-book ตรงตามความต้องการสำหรับประกอบการสอน การวิจัย และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้

  1. คลิกลิงค์ รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ (e-book) เสนอคัดเลือก ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 https://tinyurl.com/23ty6fat
  2. เลือกดูรายชื่อ e-book ที่ต้องการ
  3. กรอกข้อมูลผู้คัดเลือก ชื่อ - สกุล คณะ/หน่วยงาน ภาควิชา e-mail ตามคอลัมน์ท้ายภาพประกอบ หรือ ท่านไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใน Google sheets ให้คลิก link แบบฟอร์มจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ sis.lib.kps.ku.ac.th/main.php คอลัมน์ท้ายสุด
  4. เมื่อเลือกรายการหรือกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วสามารถปิดไฟล์ได้ทันทีโดยไม่ต้อง SAVE
  5. หลังจากที่เลือกรายการแล้ว เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดการคัดเลือก จะดำเนินการยืนยันรายการ e-book ที่ท่านเลือก กลับไปยัง e-mail ของท่าน รอดำเนินการจัดซื้อ เพียงเท่านี้ก็รออ่าน e-book ได้เลยค่ะ