ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกข้าวและพัฒนาวิทยาเขต เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

pr 502641 b