ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างสวัสดิการ มก.กพส.