ขอให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกท่าน สวมใส่หมวกนิรภัย 100% ภายในวิทยาเขตกำแพงแสนตั้งแต่ 1 พ.ค. 65

 pr110564