ขอเชิญนิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ KU.KPS. Fit&Firm Season 3

รับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 เมษายน 2564

https://docs.google.com/forms/d/1l3F8j_0nibJ64M3lEivvLoJyvyPYuHmG82n8T-3UdtU/edit

>>>คำชี้แจง<<<<<

  1. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูล
  2. ทุกท่านที่สมัครจะได้รับ E-BIB เพื่อนำเลข E-BIB ไปบันทึกข้อมูล
  3. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  4. สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ KU.KPS. Fit&Firm รายใหม่จะได้รับของที่ระลึก
  5. เริ่มส่งผลการออกกำลังกายได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564