ขอเชิญ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรม KU.KPS. FIT&FIRM FROM HOME

ffh2

บุคลากรและนิสิตทุกท่านสามารถออกกำลังกาย ด้วยกีฬาชนิดใดก็ได้ สามารถรักษาสุขภาพได้ง่ายๆ ที่บ้าน หอพัก หรือสวนสาธารณะใกล้บ้านและผู้ที่สะสมแคลอรี่ได้มากที่สุด 30 อันดับแรกลุ้นรับของรางวัลมากมายสามารถส่งผลได้ 18.00 - 24.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2564
หมายเหตุ: รูปภาพประกอบขอให้เป็นรูปภาพที่เห็นวันเวลา ที่ชัดเจน