• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา

 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา

- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2567
- สาขาโภชนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 5 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ติดตามรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://ss.kps.ku.ac.th