• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ

สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://itservice.kps.ku.ac.th/kpsjob/