• หน้าแรก
  • ข่าว
  • COVID-19
  • KPS Check IN-OUT ขอความร่วมมือนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป Scan QR Code สถานที่ต่างๆ เมื่อท่านเดินทางมาถึงและออกจากสถานที่นั้นๆ

KPS Check IN-OUT ขอความร่วมมือนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป Scan QR Code สถานที่ต่างๆ เมื่อท่านเดินทางมาถึงและออกจากสถานที่นั้นๆ