รับรางวัล/ผลงานวิจัยเด่น

823d7f7cd8e199f1a5c37ae82ff6053d_M.jpg

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการเสวนา เรื่อง คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรืออยู่ที่ 0.4 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดตัวผลงาน "นวัตกรรมเครื่องตรวจวัดทุเรียน" ซึ่งเป็นผลงานของ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Near Infrared Spectroscopy (NIR) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Ronnarit durian 2

          เครื่องตรวจวัดทุเรียน เป็นเครื่องแรกที่มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย พกพาสะดวก และอ่านค่าชี้ว่าทุเรียนนั้นสุกแล้ว หรือยังเป็นทุเรียนอ่อน หรือเป็นทุเรียนที่พลูสวยน่ารับประทาน ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที และวัดทุเรียนได้ครั้งละหลายลูก

          หลักการทำงาน โดยการยิงรังสี NIR ผ่านเข้าไปในผลทุเรียนโดยไม่ต้องปอกเปลือก แล้วกดปุ่มเพื่อให้เครื่องนี้ประมวลผล เครื่องจะทำการวัดค่าน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนได้ไม่ต่างจากค่าที่วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ อ่านค่าน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน วัดปริมาณแป้งและน้ำตาล ไม่ทำลายเนื้อทุเรียนที่อยู่ภายใน เป็นประโยชน์กับชาวสวนทุเรียนอย่างมาก เพราะจะช่วยลดปัญหาชาวสวนตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายไม่ได้ราคา

Clip ข่าว