พันธุ์ข้าวทนทานต่ออุณหภูมิสูง พันธุ์แรกของประเทศไทย “พันธุ์คิมหันต์” โดย รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลาพอง ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กาแพงแสน และคณะ

 4DAC80A6 5754 48CC 834D 013F88F302E5

รายละเอียดได้ที่นี้: https://drive.google.com/file/d/1v9PMlATwfPJOWM0u0z7fu4Y5OCqYogY2/view?usp=drivesdk