กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

 Tcas67 1 1200500

สมัครได้ที่ https://admission.kps.ku.ac.th