ต้นไม้ทรงปลูก กัลปพฤกษ์

     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ และทรงปลูกต้น (CSSIA NODOSA) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม เป็นวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมอบรมการเกษตรแห่งชาติ มี ศ.ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อธิการบดี และ รศ.พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ ผศ.พุม ขำเกลี้ยง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ พร้อมบุคลากรเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524 กัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ชื่อสามัญ Wishing Tree, Pink Shower, Pink cassia, Pink and White Shower Tree กัลปพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana Craib (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cassia bakerana Craib) จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE หรือ CAESALPINIACEAE)

     ต้นกัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้น เป็นไม้ที่โตเหมือนต้นไม้ทั่วไป คือไม่ใช่ไม้โตเร็วพรวดพราดเหมือนหูกระจง หรือโตช้าประเภทสูงปีละไม่กี่นิ้ว ลำต้นขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วแตกเป็นกิ่งก้านขึ้นไป แผ่ขยายเป็นพุ่มใหญ่อยู่ด้านบนของต้น โตเต็มที่สูงได้ตั้งแต่ 5-15ม. ทรงพุ่มกว้าง 7-8 ม. ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง เป็นไม้ผลัดใบเมื่อถึงช่วงออกดอกเป็นไม้ที่พบได้ในประเทศเรา ทนแล้ง ทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้งได้ดี พบเห็นได้มากแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา แต่ที่เด่นสะดุดตาจนเป็นที่รู้จักของคนรักต้นไม้ไม่ใช่ความอึด ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้ง แต่เป็นสวยงามสะดุดตาดอกสีชมพูหวานๆ ที่บานสะพรั่งเต็มต้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายนของทุกปี