สาธิตและอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

 • 10.00 - 11.00 น.

  สาธิตน้ำส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพจากน้ำมะพร้าว

  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00 - 12.00 น.

  สาธิตการทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันผลไม้ 

  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00 - 12.00 น.

  สาธิตการเพิ่มมูลค่าต้นแคคตัส และการถนอมอาหารจากเห็ด (แหนมเห็ดภูฐาน)

  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 15.00 น.

  ผลิตภัณฑ์ ขนมหวาน/หมูสติ๊ก

  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 13.30 - 14.30 น.

  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง

  สระพระพิรุณ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

 • 10.00 - 12.00 น.

  ช่วยโลกร้อน ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย

  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 10.00 - 11.00 น.

  การผลิตผักอินทรีย์

  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00 - 12.00 น.

  สาธิตการทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันผลไม้
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 11.00 น.

  ผลิตภัณฑ์ขนมไทยบ้านสานฝัน และพริกแกงแม่ลูกเตย
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 09.00 - 11.00 น.

  ผลิตภัณฑ์สินค้าจากผักตบชวา
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 10.00 - 11.00 น.

  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธ์ุมะนาวโดยการ ปักชำและการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์

  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00 - 12.00 น.

  การย้ายปลูกพืชด่างจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 11.00 - 12.00 น.

  เสาวนาและสาธิตการทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันผลไม้
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 14.00 น.

  เสวนา เรื่อง มาตรฐานอาหารปลอดภัยคนไทยควรรู้

  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.30 - 14.30 น.

  การทำผักดองเพื่อสุขภาพ
  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00 - 15.00 น.

  สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ : ลูกชิ้น

  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 15.00 น.

  ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกเผา และขนมตระกูลทอง เครื่องจักรสาน ผักตบชวา

  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 15.00 - 16.00 น.

  สาธิตการผลิตไข่มุกผสมผงจิ้งหรีดสำหรับเครื่องดื่ม
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 11.00 น.

  ขนมไทยบ้านสานฝัน และพริกแกงแม่ลูกเตย

  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 10.00 - 11.00 น.

  เสวนาและสาธิตการทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันผลไม้

  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 10.00 - 11.00 น.

  บรรยาย "การเลี้ยงไหมอีรี่อย่างไรให้ได้ GAP เพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและอาหาร"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 11.00 - 12.00 น.

  สาธิตการตรวจสอบธาตุอาหาร N P K ในดินแบบรวดเร็ว โดยใช้ test kit

  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00 - 12.00 น.

  การทำน้ำหมักด้วยเครื่องกวนผสมอัตโนมัติ
  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 13.00 - 14.00 น.

  บรรยายและสาธิตการผลิตชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาควบคุม โรคพืช
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 14.00 น.

  สาธิต "เครื่องอัดกระทงใบตอง รุ่น 3"

  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 13.00 - 15.00 น.

  ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกเผา และขนมตระกูลทอง เครื่องจักรสาน ผักตบชวา
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 13.00 - 15.00 น.

  วัสดุปลูกและมูลใส้เดือน เพื่อการผลิตพืช

  บูธ U2T สระพระ พิรุณ
 • 13.30 - 14.30 น.

  น้ำหมักสมุนไพรเพื่อการผลิตพืช
  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00 - 15.00 น.

  สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ : ไส้กรอก
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 14.00 - 15.00 น.

  สาธิต "การทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์เพาะ ต้นกล้าพันธุ์พืชมูลค่าสูง"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 15.00 - 16.00 น.

  สาธิตการประกอบอาหารจากเทมเป้
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 11.00 น.

  วัสดุปลูกและมูลใส้เดือน เพื่อการผลิตพืช
  บูธ U2T สระพระ พิรุณ
 • 09.00 - 11.00 น.

  ผลิตภัณฑ์สินค้าจากเชือกถัก
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 10.00 - 11.00 น.

  บรรยาย "การเลี้ยงไหมอีรี่อย่างไรให้ได้ GAP เพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและอาหาร"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 10.00 -11.00 น.

  เสวนา เรื่องแนวคิดการสร้างนวัตกรรมอาหารด้วยความคิดเชิง ออกแบบ (Design Thinking)
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00 -12.00 น.

  สาธิตการวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน โดยใช้ pH test kit
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 -14.00 น.

  สาธิตการใช้แอปพลิเคชันกับการส่งเสริมการเกษตร
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 14.00 น.

  สาธิต "การทำลูกประคบจากต้นแจง และการทำหนังสติ๊กจาก ต้นแจง"
  บูธวิจัย สระพระพิรุณ
 • 13.00 - 15.00 น.

  การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / ต้นกระบองเพชร (ฟรี)
  งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
 • 13.30 - 14.30 น.

  สวนถาดจิ๋ว
  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00 - 15.00 น.

  การสาธิตการทำแฮมเบอร์เกอร์และการแข่งขันกินแฮมเบอร์เกอร์
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 14.00 - 15.00 น.

  สาธิต "เครื่องอัดกระทงใบตอง รุ่น 3" บูธวิจัยฯ
  สระพระพิรุณ
 • 15.00 - 16.00 น.

  การสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และการทำเครื่องดื่มน้ำ สมุนไพรมะนาวอัญชันและเก๊กฮวยใบเตยวุ้นมะพร้าว

  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 11.00 น.

  ปุ๋ยน้ำหมักมูลใส้เดือน และชาใบม่อน
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 09.00 - 11.00 น.

  ดินปลูกคุณภาพเอื้อสุข
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 10.00 - 11.00 น.

  บรรยาย "การเลี้ยงไหมอีรี่อย่างไรให้ได้ GAP เพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและอาหาร"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 10.00 -11.00 น.

  การขยายพันธุ์ไม้ผลด้วยวิธีการตอนกิ่ง และทาบกิ่ง
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00 - 12.00 น.

  สาธิตการประเมินระดับอินทรียวัตถุในดินด้วยวิธีรวดเร็ว โดย ใช้ OM test kit
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 15.00 น.

  การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / ต้นกระบองเพชร (ฟรี)
  งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
 • 13.00 - 14.00 น.

  สาธิตการใช้แอปพลิเคชันกับการส่งเสริมการเกษตร
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 15.00 น.

  ปุ๋ยน้ำหมักมูลใส้เดือน และชาใบม่อน
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 13.30 - 14.30 น.

  13.30 - 14.30 น. การเก็บรักษาผักและผลไม้เบื้องต้นในครัวเรือน
  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 13.30 - 14.30 น.

  น้ำหมักสมุนไพรเพื่อการผลิตพืช
  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00 - 15.00 น.

  การสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และการทำเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร มะนาวอัญชันและเก๊กฮวยใบเตยวุ้นมะพร้าว
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 14.00 - 15.00 น.

  สาธิต "เครื่องอัดกระทงใบตอง รุ่น 3"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 15.00 - 16.00 น.

  สาธิตการเพิ่มมูลค่าต้นแคคตัส และการถนอมอาหารจากเห็ด (แหนมเห็ดภูฐาน)
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 11.00 น.

  ปุ๋ยน้ำหมักมูลใส้เดือน และชาใบม่อน
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 09.00 - 11.00 น.

  เนื้อแพะแดดเดียว
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 10.00 - 11.00 น.

  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แนวตั้ง
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 10.00 - 11.00 น.

  สาธิต "การทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์เพาะ ต้นกล้าพันธุ์พืชมูลค่าสูง"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 11.00 - 12.00 น.

  การย้ายปลูกพืชด่างจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 14.00 น.

  น้ำส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพจากน้ำมะพร้าว
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 15.00 น.

  การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / ต้นกระบองเพชร (ฟรี)
  งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
 • 13.00 - 15.00 น.

  ปุ๋ยน้ำหมักมูลใส้เดือน และชาใบม่อน
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 13.30 - 14.30 น.

  การทำยาดมอโรมาเธอราปีจากสมุนไพรไทย
  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00 - 15.00 น

  สาธิตการใช้แอปพลิเคชันกับการส่งเสริมการเกษตร
  เวทีกลาง คณะเกษตร กําแพงแสน
 • 14.00 - 15.00 น

  บรรยาย "โดรนและเครื่องพิมพ์ 3D เพื่อการศึกษา"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 15.00 - 16.00 น.

  การสาธิตการทํายาดมสมุนไพร และการทําเครื่องดื่มน้ําสมุนไพร มะนาวอัญชันและเก๊กฮวยใบเตยลุ้นมะพร้าว
  เวทีกลาง คณะเกษตร กําแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

 • 10.00 - 11.00 น.

  สาธิตการทําน้ำมะขามป้อม
  เวทีกลาง คณะเกษตร กําแพงแสน
 • 10.00 - 11.00 น.

  สาธิต "การปลูกผักไฮโดรโปนิกด้วยพลังงานจากโซล่าเซลล์"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 11.00 - 12.00 น.

  สาธิตการทําสลัดโรลและน้ำสลัดครีมซีฟู้ด

  เวทีกลาง คณะ เกษตร กําแพงแสน
 • 13.00 - 14.00 น.

   สาธิตการทําไข่ไก่อารมณ์ดีดองซีอิ๊ว

  เวทีกลาง คณะเกษตร กําแพงแสน
 • 13.00 - 15.00 น.

  การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / ต้นกระบองเพชร (ฟรี)
  งานกล้วยไม้ Expo'เกษตรกําแพงแสน
 • 13.30 - 14.30 น.

  การทําเทียนหอมอโรมา

  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00 - 15.00 น.

  สาธิตการทํากิมจิ
  เวทีกลาง คณะเกษตร กําแพงแสน
 • 14.00 - 15.00 น.

  บรรยาย "โดรนและเครื่องพิมพ์ 3D เพื่อการศึกษา"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 15.00 - 16.00 น.

  สาธิตการใช้แอปพลิเคชันกับการส่งเสริมการเกษตร
  เวที กลาง คณะเกษตร กําแพงแสน

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 11.00 น.

  น้ำตาลอ้อยและกล้วยทอดกรอบ
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 09.00 - 11.00 น.

  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/สปา
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 10.00 - 11.00 น.

  สาธิต "การทําลูกประคบจากต้นแจง และการทําหนังสติ๊กจาก ต้นแจง"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 14.00 - 15.00 น

  สาธิต "การทํางานและการนําไปประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์เพาะ ต้นกล้าพันธุ์พืชมูลค่าสูง"
  บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
 • 10.00 -11.00 น.

  การขยายพันธุ์ไม้ผลด้วยวิธีการตอนกิ่ง และทาบกิ่ง
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00 - 12.00 น.

  เสวนาและสาธิตการทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันผลไม้
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 14.00 น.

  สาธิตการทำน้ำมะขามป้อม
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 15.00 น.

  Nang Kaew Farm to Food
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 13.30 - 14.30 น.

  การใช้จุลินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
  บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00 - 15.00 น.

  เสวนา เรื่อง Healthy and beauty by amazake
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 11.00 น.

  Nang Kaew Farm to Food
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 10.00 -11.00 น.

  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อการขอการรับรองมาตรฐาน การผลิตพืช GAP และพืชสมุนไพร
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00 - 12.00 น.

  สาธิตการทำมะขามป้อมแช่อิ่ม
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 14.00 น.

  บรรยายและสาธิตการผลิตชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาควบคุม โรคพืช
  เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00 - 15.00 น.

  น้ำตาลอ้อยและกล้วยทอดกรอบ
  บูธ U2T สระพระพิรุณ

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน