กิจกรรมในแต่ละวัน

 • วันที่ 1 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 4 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2565

  สาธิตและอบรม

  • 10.00 - 11.00 น.

   สาธิตน้ำส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพจากน้ำมะพร้าว

   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00 - 12.00 น.

   สาธิตการทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันผลไม้ 

   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00 - 12.00 น.

   สาธิตการเพิ่มมูลค่าต้นแคคตัส และการถนอมอาหารจากเห็ด (แหนมเห็ดภูฐาน)

   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 15.00 น.

   ผลิตภัณฑ์ ขนมหวาน/หมูสติ๊ก

   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 13.30 - 14.30 น.

   การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง

   สระพระพิรุณ

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00 - 16.00 น.

   ประกวดจัดสวนถาดชื้นลดขยะ ในหัวข้อ สวนชื้นเพื่อวิถี New Normal
   ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 08.00 - 16.00 น.

   ประกวดเมล็ดพันธุ์ในกรอบรูป ภาควิชาพืชไร่นา
   คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 09.00 - 12.00 น.

   แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
   ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00 - 15.00 น.

   แข่งขันจัดสวนโต๊ะ
   งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
  • 09.00 - 15.00 น.

   แข่งขันการจัดสวนถาดต้นกระบองเพชร
   งานกล้วยไม้ Expo’ เกษตรกำแพงแสน

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 11.00-15.30 น.

   กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”

   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

  กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ

  • 10.00 - 11.00 น.

   ฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนนมสด ทำง่ายสบายกระเป๋า
   สระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสิ่งมีชีวิตที่สำคัญของระบบนิเวศ
   สระพระพิรุณ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00 - 16.30 น.

   การแสดง EDS MUSIC CLUB
   เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 18.30 น. เป็นต้นไป

   การแสดงรำวงย้อนยุคและการประกวดเทพบุตรกำแพงแสน 2565
   เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2565

  สาธิตและอบรม

  • 10.00 - 12.00 น.

   ช่วยโลกร้อน ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย

   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 10.00 - 11.00 น.

   การผลิตผักอินทรีย์

   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00 - 12.00 น.

   สาธิตการทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันผลไม้
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00 - 12.00 น.

   ประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2565
   ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30 - 12.30 น.

   แข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 13
   อาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน SC14 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • 08.30 - 12.00 น.

   แข่งขันความรู้ทางการประมง ครั้งที่ 7
   อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 306
  • 09.00 - 12.00 น.

   แข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
   ศูนย์เรียนรวม
  • 09.00 - 16.00 น.

   แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 13
   สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • 09.00 - 12.00 น.

   แข่งขันทักษะกีฬาเดาะลูกตะกร้อครั้งที่ 9
   ลานเวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00 - 16.00 น.

   ประกวดกระบือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
   อาคารอารีน่า คาวบอยแลนด

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 13.00 - 16.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา เวทีกลาง
   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 18.30 น. เป็นต้นไป

   การแสดงโขน ตอน “ยกรบ” และนาฏศิลป์ 4 ภาคจาก วิทยาลัย นาฏศิลป์ สุพรรณบุรี
   เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2565

  สาธิตและอบรม

  • 09.00 - 11.00 น.

   ผลิตภัณฑ์ขนมไทยบ้านสานฝัน และพริกแกงแม่ลูกเตย
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 09.00 - 11.00 น.

   ผลิตภัณฑ์สินค้าจากผักตบชวา
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 10.00 - 11.00 น.

   เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธ์ุมะนาวโดยการ ปักชำและการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์

   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00 - 12.00 น.

   การย้ายปลูกพืชด่างจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 11.00 - 12.00 น.

   เสาวนาและสาธิตการทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันผลไม้
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 14.00 น.

   เสวนา เรื่อง มาตรฐานอาหารปลอดภัยคนไทยควรรู้

   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.30 - 14.30 น.

   การทำผักดองเพื่อสุขภาพ
   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ : ลูกชิ้น

   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 15.00 น.

   ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกเผา และขนมตระกูลทอง เครื่องจักรสาน ผักตบชวา

   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 15.00 - 16.00 น.

   สาธิตการผลิตไข่มุกผสมผงจิ้งหรีดสำหรับเครื่องดื่ม
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 09.30-11.30 น.

   ศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 11.30 - 13.00 น.

   กิจกรรมการแข่งขันกิน “ไส้กรอกฟุตลอง”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 13.00 - 15.00 น.

   สาธิตเชิงปฏิบัติ”การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

  กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ

  • 10.00 - 11.00 น.

   การเพาะเห็ดตับเต่าแบบยั่งยืนกับรากกล้าไม้
   สระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   การปลูกเลี้ยงบอนสี ราชินีไม้ประดับทำเงิน
   สระพระพิรุณ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00 - 12.00 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
   เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 13.00 - 16.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาครุศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ ศึกษา
   เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 18.30 น. เป็นต้นไป

   วงดนตรีลูกทุ่ง รวมดาวกระจุย
   เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  กีฬางานเกษตร  80th Anniversary KU Championship

  • 08.30 – 16.30 น.

   กีฬาจานร่อน ระดับเยาวชน / ระดับอุดมศึกษา

   สนามฟุตซอล - แฮนด์บอล และสนามฟุตบอล 4
  • 08.30 – 16.30 น.

   สนามฟุตบอล 4 วอลเลย์บอล (พิรุณคัพ ครั้งที่ 20) ระดับอุดมศึกษา

   อาคาร พลศึกษา 2
 • วันที่ 4 ธันวาคม 2565

  สาธิตและอบรม

  • 09.00 - 11.00 น.

   ขนมไทยบ้านสานฝัน และพริกแกงแม่ลูกเตย

   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 10.00 - 11.00 น.

   เสวนาและสาธิตการทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันผลไม้

   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00 - 11.00 น.

   บรรยาย "การเลี้ยงไหมอีรี่อย่างไรให้ได้ GAP เพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและอาหาร"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 11.00 - 12.00 น.

   สาธิตการตรวจสอบธาตุอาหาร N P K ในดินแบบรวดเร็ว โดยใช้ test kit

   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00 - 12.00 น.

   การทำน้ำหมักด้วยเครื่องกวนผสมอัตโนมัติ
   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 13.00 - 14.00 น.

   บรรยายและสาธิตการผลิตชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาควบคุม โรคพืช
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 14.00 น.

   สาธิต "เครื่องอัดกระทงใบตอง รุ่น 3"

   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 13.00 - 15.00 น.

   ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกเผา และขนมตระกูลทอง เครื่องจักรสาน ผักตบชวา
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 13.00 - 15.00 น.

   วัสดุปลูกและมูลใส้เดือน เพื่อการผลิตพืช

   บูธ U2T สระพระ พิรุณ
  • 13.30 - 14.30 น.

   น้ำหมักสมุนไพรเพื่อการผลิตพืช
   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ : ไส้กรอก
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00 - 15.00 น.

   สาธิต "การทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์เพาะ ต้นกล้าพันธุ์พืชมูลค่าสูง"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 15.00 - 16.00 น.

   สาธิตการประกอบอาหารจากเทมเป้
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.30 - 16.00 น.

   เมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ
   ห้อง 4401 อาคาร 4 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
  • 08.30 - 16.30 น.

   แข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP THE WORLD”
   ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 15.00 น. เป็นต้นไป

   การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส "สุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวยครั้งที่ 6 : KUSS Model Competi tion "
   อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 09.30-11.30 น.

   ศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 11.30 - 13.00 น.

   แข่งขันกิน “เนื้อวากิวย่าง”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 13.00 - 16.00 น.

   ศิลปะประดิษฐ์การปั้นขึ้นรูปด้วยมือ “ปั้นวัว ปั้นควาย ให้ลูก ท่านเล่น”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

  กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ

  • 10.00 - 11.00 น.

   น้ำพริกกากหมู อาหารคู่ครัว
   สระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   แกงไตปลา อาหารสมุนไพรน่าทาน
   สระพระพิรุณ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00-16.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และชุมชน
   เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 18.30 น. เป็นต้นไป

   KU.KPS Music Festival
   เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  กีฬางานเกษตร  80th Anniversary KU Championship

  • 08.30 – 16.30 น.

   กีฬาจานร่อน ระดับเยาวชน / ระดับอุดมศึกษา
   สนามฟุตซอล-แฮนด์บอล และสนามฟุตบอล 4
  • 08.30 – 16.30 น.

   วอลเลย์บอล (พิรุณคัพ ครั้งที่ 20) ระดับอุดมศึกษา
   อาคารพลศึกษา 2
  • 08.30 – 16.30 น.

   กีฬาเปตอง ระดับเยาวชนไม่เกิน 17 ปี
   สนามเปตอง 2
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2565

  สัมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 19

  • 09.00 – 16.00 น.

   สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ด้วย โปรแกรม ADANCO สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณที่น่าเชื่อถือ”
   โดย ผศ.ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม ทางสถิติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุร

   คณะอุตสาหกรรมบริการอาคารนิวัติเรืองพานิช ห้อง P501
  • 13.00 - 16.00 น.

   เสวนาวิชาการเรื่อง “ การเลี้ยงโคเนื้อแบบเครือข่ายมีความมั่นใจ เรื่องการตลาด”
   โดยภาควิชาสัตวบาลร่วมกับสหกรณ์เครือ ข่ายโคเนื้อ จำกัด

   อาคาร ศร.4 ห้อง 201

  สาธิตและอบรม

  • 09.00 - 11.00 น.

   วัสดุปลูกและมูลใส้เดือน เพื่อการผลิตพืช
   บูธ U2T สระพระ พิรุณ
  • 09.00 - 11.00 น.

   ผลิตภัณฑ์สินค้าจากเชือกถัก
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 10.00 - 11.00 น.

   บรรยาย "การเลี้ยงไหมอีรี่อย่างไรให้ได้ GAP เพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและอาหาร"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 10.00 -11.00 น.

   เสวนา เรื่องแนวคิดการสร้างนวัตกรรมอาหารด้วยความคิดเชิง ออกแบบ (Design Thinking)
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00 -12.00 น.

   สาธิตการวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน โดยใช้ pH test kit
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 -14.00 น.

   สาธิตการใช้แอปพลิเคชันกับการส่งเสริมการเกษตร
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 14.00 น.

   สาธิต "การทำลูกประคบจากต้นแจง และการทำหนังสติ๊กจาก ต้นแจง"
   บูธวิจัย สระพระพิรุณ
  • 13.00 - 15.00 น.

   การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / ต้นกระบองเพชร (ฟรี)
   งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
  • 13.30 - 14.30 น.

   สวนถาดจิ๋ว
   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   การสาธิตการทำแฮมเบอร์เกอร์และการแข่งขันกินแฮมเบอร์เกอร์
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00 - 15.00 น.

   สาธิต "เครื่องอัดกระทงใบตอง รุ่น 3" บูธวิจัยฯ
   สระพระพิรุณ
  • 15.00 - 16.00 น.

   การสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และการทำเครื่องดื่มน้ำ สมุนไพรมะนาวอัญชันและเก๊กฮวยใบเตยวุ้นมะพร้าว

   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.30 - 16.30 น.

   การประกวดหนูน้อยธิดาเกษตร ครั้งที่ 2

   เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00 - 16.00 น.

   ประกวดแพะเนื้อ และประกวดแกะเนื้อ
   อาคารประกวด อารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 09.30 - 11.30 น.

   “รีดนมโค (เต้าเทียม)”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 11.30 - 13.00 น.

   แข่งขันกิน “แฮมเบอร์เกอร์”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 13.00 - 15.30 น.

   “รีดนมโค (เต้าเทียม)”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

  กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ

  • 10.00 - 11.00 น.

   กราฟต์กระบองเพชร มือใหม่ทำได้ ไม่ต้องรอมือโปร
   สระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าสำหรับผลิตอาหารในครัวเรือน
   สระพระพิรุณ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 18.30 น. เป็นต้นไป

   การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9
   เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน

  กีฬางานเกษตร  80th Anniversary KU Championship

  • -

   กีฬาเปตอง บุคคลทั่วไป
   สนามเปตอง 2
  • -

   กีฬาฟุตบอลประเภททีมชาย ระดับอุดมศึกษา
   สนามกีฬากลาง 2
  • -

   กีฬาจานร่อน ระดับเยาวชน ระดับอุดมศึกษา
   สนามฟุตซอล - แฮนด์บอล และ สนามฟุตบอล 4
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2565

  สัมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 19

  • 08.30 - 16.00 น.

   สัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 21 วิทยากรโดย ทีมวิชาการหมอหมูเกษตรศาสตร์

   อาคารศร. 4 ห้อง 102
  • 08.30 - 12.00 น.

   สัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีที่ 13
   วิทยากรโดย ทีมวิชาการสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   อาคารศร. 4 ห้อง 104
  • 09.00 - 16.00 น.

   สัมมนาวิชาการ“การเขียนบทความให้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ ในวารสารมาตรฐานคุณภาพ”
   โดย อ.ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอบทความวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   คณะอุตสาหกรรม บริการอาคารนิวัติ เรืองพานิช ห้องเธียเตอร์ 310
  • 12.30 - 16.00 น.

   สัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์ปีก ปีที่ 13
   วิทยากรโดย ทีมวิชาการสัตว์ปีก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   อาคาร ศร.4 ห้อง104

  สาธิตและอบรม

  • 09.00 - 11.00 น.

   ปุ๋ยน้ำหมักมูลใส้เดือน และชาใบม่อน
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 09.00 - 11.00 น.

   ดินปลูกคุณภาพเอื้อสุข
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 10.00 - 11.00 น.

   บรรยาย "การเลี้ยงไหมอีรี่อย่างไรให้ได้ GAP เพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและอาหาร"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 10.00 -11.00 น.

   การขยายพันธุ์ไม้ผลด้วยวิธีการตอนกิ่ง และทาบกิ่ง
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00 - 12.00 น.

   สาธิตการประเมินระดับอินทรียวัตถุในดินด้วยวิธีรวดเร็ว โดย ใช้ OM test kit
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 15.00 น.

   การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / ต้นกระบองเพชร (ฟรี)
   งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
  • 13.00 - 14.00 น.

   สาธิตการใช้แอปพลิเคชันกับการส่งเสริมการเกษตร
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 15.00 น.

   ปุ๋ยน้ำหมักมูลใส้เดือน และชาใบม่อน
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 13.30 - 14.30 น.

   13.30 - 14.30 น. การเก็บรักษาผักและผลไม้เบื้องต้นในครัวเรือน
   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 13.30 - 14.30 น.

   น้ำหมักสมุนไพรเพื่อการผลิตพืช
   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   การสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และการทำเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร มะนาวอัญชันและเก๊กฮวยใบเตยวุ้นมะพร้าว
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00 - 15.00 น.

   สาธิต "เครื่องอัดกระทงใบตอง รุ่น 3"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 15.00 - 16.00 น.

   สาธิตการเพิ่มมูลค่าต้นแคคตัส และการถนอมอาหารจากเห็ด (แหนมเห็ดภูฐาน)
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00 – 18.00 น.

   แข่งขัน Crossword Game ครั้งที่ 11
   ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30 - 16.00 น.

   Sport Scient Talent
   อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • 08.30 - 16.00 น.

   แข่งขันควบคุมรถแทรกเตอร์จำลองด้วย arduino
   ห้อง 7215 อาคาร 7 และ ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
  • 08.30 - 16.00 น.

   แข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษาไพทอน 2565
   ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 09.00 - 12.00 น.

   แข่งขันตะลุยโลกสัตว์น่ารู้ ครั้งที่ 2
   ห้อง Sc1-309 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • 09.00 - 16.00 น.

   ประกวด “ผู้ประกอบการนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565”
   บริเวณหน้าอาคารสำนักงานบริการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ (หอสมุด กำแพงแสน)

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00 - 16.00 น.

   ประกวดโคนม
   อาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 09.30 - 11.30 น.

   ศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”/ปั้นดิน
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 11.30 - 13.00 น.

   แข่งขันกิน “เนื้อโคนมย่าง”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 13.00 - 15.30 น.

   ศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”/ปั้นดิน
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

  กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ

  • 10.00 - 11.00 น.

   การปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่ง
   สระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   การเพิ่มมูลค่าไม้ประดับด้วยการทำมอสบอล
   สระพระพิรุณ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00-16.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกาย ผู้สูงอายุแบบองค์รวม
   เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 18.00 น. เป็นต้นไป

   การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ
   เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2565

  สัมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 19

  • 08.30 - 16.30 น.

   สัมมนาวิชาการ เรื่อง "อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้าน สังคมและพฤติกรรมศาสตร์"
   โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   คณะอุตสาหกรรมบริการอาคาร นิวัติ เรืองพานิช ห้องเรียเตอร์ 310
  • 09.30 - 16.00 น.

   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สมัยใหม่"

   อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  สาธิตและอบรม

  • 09.00 - 11.00 น.

   ปุ๋ยน้ำหมักมูลใส้เดือน และชาใบม่อน
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 09.00 - 11.00 น.

   เนื้อแพะแดดเดียว
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 10.00 - 11.00 น.

   การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แนวตั้ง
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00 - 11.00 น.

   สาธิต "การทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์เพาะ ต้นกล้าพันธุ์พืชมูลค่าสูง"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 11.00 - 12.00 น.

   การย้ายปลูกพืชด่างจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 14.00 น.

   น้ำส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพจากน้ำมะพร้าว
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 15.00 น.

   การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / ต้นกระบองเพชร (ฟรี)
   งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
  • 13.00 - 15.00 น.

   ปุ๋ยน้ำหมักมูลใส้เดือน และชาใบม่อน
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 13.30 - 14.30 น.

   การทำยาดมอโรมาเธอราปีจากสมุนไพรไทย
   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น

   สาธิตการใช้แอปพลิเคชันกับการส่งเสริมการเกษตร
   เวทีกลาง คณะเกษตร กําแพงแสน
  • 14.00 - 15.00 น

   บรรยาย "โดรนและเครื่องพิมพ์ 3D เพื่อการศึกษา"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 15.00 - 16.00 น.

   การสาธิตการทํายาดมสมุนไพร และการทําเครื่องดื่มน้ําสมุนไพร มะนาวอัญชันและเก๊กฮวยใบเตยลุ้นมะพร้าว
   เวทีกลาง คณะเกษตร กําแพงแสน

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00 - 12.00 น.

   แข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14
   ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.00 - 16.00 น.

   ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
   เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30 - 16.00 น.

   แข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษาไพทอน 2565
   ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
  • 09.30 - 16.00 น.

   แข่งขันโครงสร้างสะพานจากสปาเก็ตตี้
   ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00-16.00 น.

   แข่งขันคล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง) และ การแข่งขันสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง)
   อาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 09.00 - 12.00 น.

   การแข่งขันประกอบอาหารจาก”ไก่ตะเภาทอง”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 11.30 - 13.00 น.

   แข่งขันกิน “ไข่ไก่ต้ม”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

  กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ

  • 10.00 - 11.00 น.

   ผักบุ้งต้นอ่อน ปลูกง่าย สร้างรายได้เสริม
   สระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   การทำก้อนเชื้อเห็ดจากฟางข้าว
   สระพระพิรุณ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 18.30 น. เป็นต้นไป

   การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
   เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน

  กีฬางานเกษตร  80th Anniversary KU Championship

  • 08.30 - 16.30 น.

   กีฬาฟุตบอลประเภททีมชาย ระดับอุดมศึกษา
   สนามกีฬากลาง 2

 • วันที่ 8 ธันวาคม 2565

  สัมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 19

  • 09.00 - 12.00 น.

   พิธีเปิดการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และการบรรยายพิเศษ
   หัวข้อ "การผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชงกัญชาตามาตรฐาน อย."
   โดย ผศ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   หัวข้อ"อนาคต ประเทศไทย 2585"
   โดย รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะภาควิชา การวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   อาคารศร. 4 ห้อง 101
  • 08.30 - 12.00 น.

   เสวนาวิชาการ "วิกฤติราคาอาหารสัตว์น้ำ และแนวทางการใช้ โปรตีนทางเลือกจากหนอนแมลงวันลาย"
   โดย ดร.นรรัช ประชุม, คุณนัฐพล กิติไพศาลนนท์ และรศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที 

   อาคารศร. 3 ห้อง 304
  • 08.30 - 16.30 น.

   สัมมนาวิชาการ เรื่อง "จากผลงานวิชาการต่อยอดธุรกิจ-สู่เป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: รู้ทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ"
   โดย คุณเบริด์ สแกนหุ้น ในหัวข้อ"Mind set"การลงทุนในตลาด ทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน 2565-2566 ผู้เชี่ยวชาญด้านการลง ทุ่นในตลาดทุน
   และหัวข้อ "เบื้องหลังการสร้างสรรค์แบรนด์ เครื่องสำอางค์และอาหารเสริม"
   โดย ดร.กุลภัทร กมล ผู้เชี่ยว ชาญด้านการสร้างแบรนด์ คณะอุตสาหกรรมบริการอาคารนิวัติ เรืองพานิช

   ห้องเรียเตอร์ 310
  • 12.30 เป็นต้นไป

   ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Ultrasound Image ในการประเมินและ ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ"

   อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • 13.00 - 16.00 น.

   เสวนาวิชาการเรื่อง "Think Globally, Innovate Locally"
   โดย คุณวิทูร สุริยวนากุล ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส Data Innovation บริษัท อินฟินิรัส บาย กรุงไทย จํากัด

   อาคารศร. 4 ห้อง 102
  • 13.00 - 16.30 น.

   สัมมนาวิชาการ เรื่อง "งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์"

   อาคารศร. 4 ห้อง 103
  • 13.30 - 15.30 u.

   เสวนาวิชาการ เรื่อง “โปรตีนทางเลือก เพื่อสุขภาวะคนไทย
   โดย รศ.ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตัวแทนนักปรับปรุงพันธุ์พืช, คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยมผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จํากัด คณะกรรมการ ธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย สภา หอการค้าแห่งประเทศไทย, ดร. นฤมล ศรีสุมะผู้อํานวยการฝ่าย วิจัยและพัฒนา บริษัทไทวา จํากัด (มหาชน)

   อาคารศร. 4 ห้อง 104

  สาธิตและอบรม

  • 10.00 - 11.00 น.

   สาธิตการทําน้ำมะขามป้อม
   เวทีกลาง คณะเกษตร กําแพงแสน
  • 10.00 - 11.00 น.

   สาธิต "การปลูกผักไฮโดรโปนิกด้วยพลังงานจากโซล่าเซลล์"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 11.00 - 12.00 น.

   สาธิตการทําสลัดโรลและน้ำสลัดครีมซีฟู้ด

   เวทีกลาง คณะ เกษตร กําแพงแสน
  • 13.00 - 14.00 น.

    สาธิตการทําไข่ไก่อารมณ์ดีดองซีอิ๊ว

   เวทีกลาง คณะเกษตร กําแพงแสน
  • 13.00 - 15.00 น.

   การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / ต้นกระบองเพชร (ฟรี)
   งานกล้วยไม้ Expo'เกษตรกําแพงแสน
  • 13.30 - 14.30 น.

   การทําเทียนหอมอโรมา

   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   สาธิตการทํากิมจิ
   เวทีกลาง คณะเกษตร กําแพงแสน
  • 14.00 - 15.00 น.

   บรรยาย "โดรนและเครื่องพิมพ์ 3D เพื่อการศึกษา"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 15.00 - 16.00 น.

   สาธิตการใช้แอปพลิเคชันกับการส่งเสริมการเกษตร
   เวที กลาง คณะเกษตร กําแพงแสน

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00 - 12.00 น.

   แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ ห้องโถงไทย
   ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คลินิคศึกษาทางสัตว แพทยศาสตร์
  • 08.30 - 12.30 น.

   แข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2
   SC14-512 อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  • 08.30 - 14.00 น.

   แข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   อาคาร 3 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 09.30 - 15.30 น.

   “รีดนมโค (เต้าเทียม)” /กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบ อาหารสัตว์หรรษา”/ปั้นดิน
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

  กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ

  • 10.00 - 11.00 น.

   ปาท่องโก๋นวดมือ ทำง่ายไม่ง้อเครื่อง
   สระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   สังขยาใบเตย/ ชาไทย หอมนุ่มอร่อยลิ้น
   สระพระพิรุณ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00 - 12.00 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาครุศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ศึกษา
   เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 18.30 น. เป็นต้นไป

   การแสดงวงดนตรี นนทรีแบนด์
   เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  กีฬางานเกษตร  80th Anniversary KU Championship

  • -

   กีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
   สนามฟุตซอล

 • วันที่ 9 ธันวาคม 2565

  สัมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 19

  • 08.30 - 12.00 น.

   เสวนาวิชาการ “วิกฤตวัตถุดิบอาหาร: 108 ปัญหากระทบ สุขภาพสัตว์

   อาคารศรี, 4 ห้อง 101
  • 08.30 - 16.00 น.

   ประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์

   อาคารศร. 4 ห้อง 4-305,4-306,4-307,4-308
  • 09.00 - 12.00 น.

   เสวนาวิชาการ “การบริหารจัดการศึกษาในยุคโลกพลิกผัน (VUCA World) สร้างโอกาสหรือความเหลื่อมล้ำ
   โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา, รศ.นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี, ผู้ดำเนินการเสวนา ผศ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม

   ห้องสัมมนาอาคารปฏิบัติการ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00 - 09.45 น.

   สัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีการผลิตไมโครกรีนในระบบ plant factory เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ”
   โดย รศ.ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยว) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

   ศร. 4 ห้อง 201
  • 09.00 - 12.00 น.

   สัมมนาวิชาการ “เขียว : เหนี่ยว : ทรัพย์...นวัตกรรมเกษตร สีเขียวเพื่อยกระดับรายได้สู่ความยั่งยืน
   โดย คุณอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 จังหวัดราชบุรี, คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด (Aromatic Farm), คุณธีรพจน์ เมฆเอี่ยมนภา ผู้ก่อตั้ง ธุรกิจ เคี้ยวเขียว Green Cartering, ผู้ดำเนินการเสวนา : อาจารย์ ดร.สุเมธ ชัยไธสง ภาควิชาส่งเสริม และนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

   อาคารศร. 4 ห้อง 103
  • 10.30 - 12.00 น

   การบรรยายหัวข้อ คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับครู ในยุค VUCA World (ออนไลน์)
   โดย รศ.นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาต

   ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 13.00 - 15.00 น.

   สัมมนาวิชาการ “Hatchery Technologies: Past Present and Future

   อาคารศร. 4 ห้อง 101
  • 13.00 - 16.30 น.

   การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

   อาคารศร. 4 ห้อง 601-605

  สาธิตและอบรม

  • 09.00 - 11.00 น.

   น้ำตาลอ้อยและกล้วยทอดกรอบ
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 09.00 - 11.00 น.

   ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/สปา
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 10.00 - 11.00 น.

   สาธิต "การทําลูกประคบจากต้นแจง และการทําหนังสติ๊กจาก ต้นแจง"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น

   สาธิต "การทํางานและการนําไปประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์เพาะ ต้นกล้าพันธุ์พืชมูลค่าสูง"
   บูธวิจัยฯ สระพระพิรุณ
  • 10.00 -11.00 น.

   การขยายพันธุ์ไม้ผลด้วยวิธีการตอนกิ่ง และทาบกิ่ง
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00 - 12.00 น.

   เสวนาและสาธิตการทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันผลไม้
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 14.00 น.

   สาธิตการทำน้ำมะขามป้อม
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 15.00 น.

   Nang Kaew Farm to Food
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 13.30 - 14.30 น.

   การใช้จุลินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
   บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   เสวนา เรื่อง Healthy and beauty by amazake
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและแข่งขัน

  • 09.00 น. เป็นต้นไป

   การแข่งขัน Sports Science Talent : กิจกรรม Open House
   ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
  • 09.00 - 12.00 น.

   แข่งขันการกล่าวประกาศการบิน (Aviation Announcement)
   คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • 09.00 - 12.00 น.

   แข่งขันพากย์ทัวร์ (ภาษาไทย)
   คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • 09.00 - 12.00 น.

   แข่งขันจัดดอกไม้สด(แบบสากล)
   คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • 13.00 - 16.00 น

   . แข่งขันนําเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ
   คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • 13.00 - 16.00 น.

   แข่งขันจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก
   คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • 13.00 - 16.00 น.

   การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
   คณะอุตสาหกรรมบริการ

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00 - 16.00 น.

   ประกวดโคเนื้อลูกผสมชาโรเลส์ /ลูกผสมบราห์มัน/ ลูกผสม บีฟมาสเตอร์ (เพศเมีย) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   อาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 09.30 - 11.30 น.

   “รีดนมโค (เต้าเทียม)”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 11.30 - 13.00 น.

   แข่งขันกิน “ไส้กรอกฟุตลอง”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • 13.00 - 15.00 น.

   13.00 - 15.00 น. ศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”/ปั้นดิน
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

  กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ

  • 10.00 - 11.00 น.

   เมล่อนนมสด อร่อยชื่นใจ คนรักสุขภาพ
   สระพระพิรุณ
  • 14.00 - 15.00 น.

   ทองหยิบ/ทองหยอด ขนมไทยโบราณหาทานยาก
   สระพระพิรุณ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00 - 16.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย โรงเรียนสาธิต มก.กพส.ฯ
   เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 18.30 น. เป็นต้นไป

   การประกวดธิดาเกษตร
   เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  กีฬางานเกษตร  80th Anniversary KU Championship

  • -

   กีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
   สนามฟุตซอล

 • วันที่ 10 ธันวาคม 2565

  สาธิตและอบรม

  • 09.00 - 11.00 น.

   Nang Kaew Farm to Food
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 10.00 -11.00 น.

   การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อการขอการรับรองมาตรฐาน การผลิตพืช GAP และพืชสมุนไพร
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00 - 12.00 น.

   สาธิตการทำมะขามป้อมแช่อิ่ม
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 14.00 น.

   บรรยายและสาธิตการผลิตชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาควบคุม โรคพืช
   เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 - 15.00 น.

   น้ำตาลอ้อยและกล้วยทอดกรอบ
   บูธ U2T สระพระพิรุณ

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00 - 18.00 น.

   ประกวดร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถุ
   ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.00 - 12.00 น.

   วาดภาพระบายสี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถุ
   ห้อง 3-403 ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการเรียนการสอน อาคาร 3 คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.00 - 16.30 น.

   KU-EDS Cover Dance contest 2022 ครั้งที่ 3

   เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00 – 15.00 น.

   การแข่งขัน KUSS Challenge
   ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • 13.00 น.

   จำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพดีราคาถูก
   งานกล้วยไม้ Expo’ เกษตรกำแพงแสน

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00 - 16.00 น.

   ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (เพศผู้) และประกวดโค พันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้ แยกสีเทาและสีแดง (เพศผู้) ชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด์
   อาคารประกวด อารีน่า คาวบอยแลน
  • 10.00 - 12.00 น.

   สาธิตเชิงปฏิบัติ”การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์”
  • 12.00 - 13.30 น.

   แข่งขันกิน “เนื้อโคกำแพงแสนย่าง”
   เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

  กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ

  • 10.00 - 11.00 น.

   แมงมุมและแมลงศัตรูธรรมชาติในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ และมะพร้าวน้ำหอมกับการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุมศัตรูพืช
   สระพระพิรุณ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 18.30 น. เป็นต้นไป

   ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา
   เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน

  กีฬางานเกษตร  80th Anniversary KU Championship

  • -

   กีฬาเรือพาย ประเภทเรือยาวประเพณี 7 ฝีพาย ระดับบุคคล ทั่วไป
   สนามพายเรือ บ่อ 6
  • -

   กีฬาเรือพาย ประเภทเรือยาวประเพณี 7 ฝีพาย ระดับบุคคล ทั่วไป
   สนามพายเรือ บ่อ 6
  • -

   กีฬาวู้ดบอล รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป และรุ่นอายุ 35-59 ปี
   สนามวู้ดบอล
  • -

   กีฬาEsport (ROV) ระดับบุคคลทั่วไป
   สนามอาคารพลศึกษา 3
  • -

   กีฬาว่ายน้ำ ระดับเยาวชน 6-9 ปี, เยาวชน 10 ปี และรุ่นทั่วไป
   สระว่ายน้ำ 1

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน