กิจกรรมในแต่ละวัน

 • วันที่ 1 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 4 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2566
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2566

  สาธิตและอบรม

  • 08.00-16.00 น.

   ประกวดจัดสวนถาดชื้นลดขยะ ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย
   ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 08.00-16.00 น.

    ประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ นวัตกรรมกษตรก้าวไกล นำไทยรุ่งเรือง ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 

   ณ อาคารก่อประดิษฐ์สกุล คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 08.00-16.00 น.

    ตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร หัวข้อ เกษตรสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ระดับ ม.ปลาย 

   ณ ศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 101
  • 09.30-10.30 น.

    กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน 

    (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
  • 10.00 น.

   การทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันทอง

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00 น. 

   การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ 

   ณ หอสมุดกำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น.

    การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 11.00 น.

   การสาวไหม 

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 12.00 น.

   การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 12.30-13.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 13.30-14.30 น.

   ฝึกอบรม DIY กระถางปลูกต้นไม้ดูดน้ำอัตโนมัติ  

   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00 น.

   การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ 

   ณ หอสมุดกำแพงแสน
  • 14.30-15.30 น.

    การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3)

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00-16.00 น.

   การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 101 และ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 08.00-16.00 น.

   การประกวดจัดสวนถาด
   ณ ลานหน้า คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 08.00-16.00 น.

   การประกวดลวดลายเมล็ดพันธุ์พืชในกรอบรูป
   ณ อาคารก่อประดิษฐ์กุล คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 08.00-16.00 น.

   การประกวดกล้วยไม้
   ณ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
  • 08.30-12.30 น.

   การแข่งขันจรวดขวดน้ำ Kasetsart Water Rocket Championship 2023
   ณ สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • 08.30-12.30 น.

   การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 14
   ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน SC14
  • 09.00-12.00 น.

   การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
   ณ ศูนย์เรียนรวม 2
  • 09.00-12.00 น.

   การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
   ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00-12.00 น.

   ประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศจาลองปิด ครั้งที่ 7
   ณ ห้อง Sc1-309 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • 09.00-16.00 น.

   การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 14
   ณ สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • -

   การแข่งขันความรู้ทางการประมง ครั้งที่ 8
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 11.00-15.30 น.

      กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)  

   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

  ฝึกอบรมวิชาชีพ

  บริเวณสระพระพิรุณ

  • 10.00-11.00 น.

   ขาหมูช็อคโกแล็ต อาหารจานอร่อย
  • 14.00-15.00 น.

   คราฟท์ช็อกโกแลต เมนูสัญชาติไทยที่ใครๆ อยากลอง

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00-16.30 น.

   การแสดง EDS Music Club
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 17.00-22.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
   ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

 • วันที่ 2 ธันวาคม 2566

  สาธิตและอบรม

  • 10.00-11.00 น.

   ฝึกอบรมการย้ายปลูกไม้ประดับจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น.

    การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 11.00-12.00 น.

   ฝึกอบรมการย้ายปลูกกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 12.30-13.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 14.30-15.30 น.

    การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00-12.00 น.

   การแข่งขันแก้ปัญหา STEM
   ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30-16.30 น.

   การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
   ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00-12.00 น.

   การแข่งขันทักษะกีฬาเดาะลูกตะกร้อ ครั้งที่ 9
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00-16.00 น.

   ประกวดกระบือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 3 นด์

   ณ บริเวณอาคาร ประกวดอารีน่า คาวบอยแล
  • 09.00-16.30 น.

      กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน) 

   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 17.00-22.30 น.

   การแสดงวงดนตรีนนทรีแบนด์ ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  มหกรรมกีฬางานเกษตร

  • กีฬาจานร่อน

   ประเภทอัลทิเมท ระดับประถมปลาย/ม.ต้น/ม.ปลาย/อุดมศึกษา
   ณ อาคารพลศึกษา 2 สนามฟุตบอล 4 สนามรักบี้
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2566

  สาธิตและอบรม

  • 09.30-10.30 น.

   กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน 

   (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
  • 10.00-11.00 น.

   สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร 

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น.

   เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 1)

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 10.00-11.00 น. 

   การทำไซเดอร์กล้วยน้ำว้า  

   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 11.00-12.00 น.

   ฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ พืช เพื่อการวิเคราะห์ 

   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 12.30-13.30 น.

    เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 2) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 13.00-14.00 น. 

   ศัตรูธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 13.30-14.30 น.

    ฝึกอบรมการวิเคราะห์ดินอย่างง่ายด้วยชุด Test Kit 

   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.30-15.30 น.

    เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 3) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 15.00-16.00 น.

   การนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน และ สาธิตการทำน้ำพริกเผาแม่บ้านหอมเกร็ด” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ

  การประกวดและแข่งขัน

  • 09.00-15.00 น.

   การแข่งขันการจัดสวนโต๊ะ (กล้วยไม้)
   บริเวณงาน กล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
  • 09.00-15.00 น.

   การแข่งขันการจัดสวนถาด (ต้นกระบองเพชร)
   บริเวณงาน กล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00-16.00 น.

    ประกวดโคนม ครั้งที่ 3 

   ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 09.00-16.30 น.

   กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน) 

   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 09.30-15.00 น.

    กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา” 

   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 10.00-16.00 น. 

   ประกวดโคนมขุนเพศผู้ 

   ณ บริเวณคอกสัตว์ คาวบอยแลนด์
  • 11.30-13.00 น.

    อบรม/สาธิตเชิงปฏิบัติ”การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร” 

   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

  ฝึกอบรมวิชาชีพ

  บริเวณสระพระพิรุณ

  • 10.00-11.00 น.

   เทคนิคเทมเปอร์ริงดาร์กโกโก้
  • 14.00-15.00 น.

   การจัดการขยะในชุมชน สิ่งเล็กๆที่ทำได้และมีประโยชน์

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 11.00-12.00 น.

   การแสดงศิลปวัฒธรรมชาติพันธุ์ในอำเภอกำแพงแสน
   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 09.00-16.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 17.00-22.30 น.

   ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  มหกรรมกีฬางานเกษตร

  • กีฬาเรือพาย

   ประเภท Open 5 ฝีพาย Feelfree และ เรือซัพ 200 ม.
   ณ บ่อ 6
  • กีฬาจานร่อน

   ประเภทอัลทิเมท ระดับประถมปลาย/ม.ต้น/ม.ปลาย/อุดมศึกษา
   ณ อาคารพลศึกษา 2 สนามฟุตบอล 4 สนามรักบี้
 • วันที่ 4 ธันวาคม 2566

  สัมมนาและประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 20

  • 08.30-16.00 u.

   โครงการสัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 22
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 102
  • 09.00-12.00 u.

   โครงการสัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีที่ 14
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 104
  • 12.30-16.30 u.

   โครงการสัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์ปีก ปีที่ 14
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 104

  สาธิตและอบรม

  • 09.00-10.00 น. 

   การคัดเลือกปลา และ  เทคนิคการทอดกรอบ   

   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 09.30-10.30 น.

    กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน 

   (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
  • 10.00-11.00 น.

    สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00 น.

   การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ 

   ณ หอสมุดกำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น.

    การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 11.00 น.

    การเลี้ยงแหนแดง 

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 12.30-13.30 น.

    การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 13.00-14.00 น.

    การทำ mocktail จากผลิตผลทางการเกษตร 

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-15.00 น.

    การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และต้นกระบองเพชร (ฟรี) 

   ณ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
  • 13.30-14.30 น.

    ฝึกอบรม “น้ำมันนวดคลายเส้นอโรมา” หอมชื่นใจ ผ่อนคลายกายา 

   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00 น.

      การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ 

   ณ หอสมุดกำแพงแสน
  • 14.30-15.30 น.

    การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.30-16.30 น.

   การประกวดหนูน้อย ธิดา-เทพบุตรเกษตร ครั้งที่ 3
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30-16.30 น.

   การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช
   ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30-16.30 น.

   การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP THE WORLD”
   ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30-16.30 น.

   การประกวดหนูน้อย เทพบุตร-ธิดาเกษตร ครั้งที่ 3
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30-16.00 น.

   เมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ
   ณ ห้อง 4401 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 08.30-12.30 น.

   ประกวดออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13 :13th KUSS Aerobic Dance Contest
   ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • 09.15-15.30 น.

   กิจกรรม KUSS Challenges 2023
   ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • 15.30-22.30 น.

   การแข่งขัน “กีฬาเพาะกายและฟิตเนสอุดมศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย”
   ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00-16.00 น.

   การแข่งขันคล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง) และการแข่งขันสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง)

   ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 09.00-16.30 น.

   กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)

   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

  • 10.30-12.00 น.

   กิจกรรมการแข่งขัน ”รีดเต้านมเทียม” (รอบนิสิต/นักศึกษา ชาย/หญิง)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

  ฝึกอบรมวิชาชีพ

  บริเวณสระพระพิรุณ

  • 10.00-11.00 น.

   กระถางต้นไม้ ปั้นง่ายๆจากดินเหนียว
  • 14.00-15.00 น.

   การยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน อย. ยากแค่ไหนเราให้คำตอบ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 11.00-12.00 น.

   การแสดงศิลปวัฒธรรมชาติพันธุ์ในอำเภอกำแพงแสน
   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 17.00-22.30 น.

   การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 2
   ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  มหกรรมกีฬางานเกษตร

  • กีฬาจานร่อน

   ประเภทอัลทิเมท ระดับประถมปลาย/ม.ต้น/ม.ปลาย/อุดมศึกษา
   ณ อาคารพลศึกษา 2 สนามฟุตบอล 4 สนามรักบี้
  • กีฬาวู้ดบอล

   ระดับรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป, รุ่นอายุ 35-59 ปี และเยาวชน invitation
   ณ สนามกีฬาวู้ดบอล
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566

  สาธิตและอบรม

  • 09.00-10.00 น.

   การเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 

   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 09.00-11.00 น.

   การออกแบบและวางผังสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้นสำหรับยื่นขอ อย. (GMP420)” พร้อมบริการให้ คำปรึกษาการออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร ฟรี 10 ท่าน 

   ณ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร บี ชั้น 1 ห้อง B115
  • 09.30-10.30 น.

   กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน 

   (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
  • 10.00 น.

   การขยายพันธุ์มะนาวและการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์  

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น.

   ลายทอผ้าไทยประยุกต์ด้วยกี่ทอนวัตกรรม  

   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 10.00-11.00 น.

   เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 1) 

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 11.00-12.00 น.

   สาธิตการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือน และวิธีการใช้ (ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนบ้านหมี) 

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น.

   เบเกอรี่เสริมโปรตีนจากดักแด้ไหมอีรี่

   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 11.00-12.00 น.

   การตรวจสอบการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ของปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่าย ด้วยชุด GI Test kit
   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 12.30-13.30 น.

   เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 2)

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 13.00 -15.00 น.

   การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในภาคสนาม แบบรวดเร็ว (OM, N, P, K) การคำนวณปุ๋ยสั่งตัดให้เหมาะกับพื้นที่ปลูกเฉพาะที่การทำดินผสมพร้อมปลูกด้วยตนเองอย่างง่าย

   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-15.00 น.

   การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และต้นกระบองเพชร (ฟรี)
   ณ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
  • 13.30-14.30 น.

   การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผักไว้ปลูกเองในครัวเรือน
   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00-15.00 น.

   “เทคนิกการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน” โดย: ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
   บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 14.30-15.30 น.

   เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 3)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 15.00-16.00 น.

   สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 15.00-16.00 น.

   การประดิษฐ์ดอกไม้จากกาบกล้วย
   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.30-16.30 น.

   ประกวดแพะเนื้อ-แพะนม และประกวดแกะเนื้อ ครั้งที่ 13
   ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 09.00-16.30 น.

   กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 10.00-11.30 น.

   กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 11.30-13.00 น.

   กิจกรรมการแข่งขันกิน “แฮมเบอร์เกอร์”
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 13.00-15.00 น.

   อบรม/สาธิตเชิงปฏิบัติ ”การแปรรูปเนื้อไก่”
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

  ฝึกอบรมวิชาชีพ

  บริเวณสระพระพิรุณ

  • 10.00-11.00 น.

   การทำครีมบำรุงหน้าน้ำมันงา สินค้ามหัศจรรย์
  • 14.00-15.00 น.

   การทำพวงกุญแจนกฮูก

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00-16.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 13.00-14.00 น.

   การแสดงศิลปวัฒธรรมชาติพันธุ์ในอำเภอกำแพงแสน
   ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
  • 17.00-22.30 น.

   การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9
   ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  มหกรรมกีฬางานเกษตร

  • ฟุตซอล

   ประเภท Invitation ทีมหญิง ระดับอุดมศึกษา
   ณ อาคารอเนกประสงค์
  • กีฬา E-Sport

   บุคคลทั่วไป
   ณ อาคารพลศึกษา 3
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2566

  สัมมนาและประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 20

  "สาขาสัตว์และสัตวแพทย์"
  • 09.00-12.00 น.

   โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง และแนวทางการใช้ Autogenous Vaccine เพื่อควบคุมโรคภายในฟาร์ม

   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาคารเรียนและ ปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ ชั้น 5 ห้องทองหลางลาย
  • 09.00 - 12.00 น.

   สัมมนาวิชาการด้านสัตว์ป่า หัวข้อ “การจัดการโภชนาการในลูกช้าง"

   ในรูปแบบออนไลน์
  "สาขาวิศวกรรมศาสตร์"
  • 09.00-16.00 น.

   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประจําปี 2566 โดย บริษัท บาก้า แมชชีนเนอรี่ จํากัด
   ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

  สาธิตและอบรม

  • 09.00-10.00 น.

   กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป (เจ้าของร้านอาหาร เชฟจากโรงแรมในเขตพื้นที่กทม.และนครปฐม ร้านตำต่อ ร้านนายต่อก๋วยเตี๋ยวเรือ) โดย คุณรุ่งรัตนา ฉ่ำสิงห์
   บูธ หมายเลข 19-20
  • 09.30-10.30 น.

   กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
   (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
  • 10.00 น.

   การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
   ณ หอสมุดกำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 10.30-11.30 น.

   “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   บูธ หมายเลข 19-20
  • 11.00 น.

   การทำเยลลี่มะขามป้อม
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 12.30-13.00 น.

   นวัตกรรมใหม่การผลิตแหนมสู่ธุรกิจSME (อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล อ.พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และเชฟศักดิ์ชัย ดิษฐ์สกุล)
   บูธ หมายเลข 19-20
  • 12.30-13.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 13.00-14.00 น.

   สาธิตประกอบการบรรยายการผลิตเครื่องดื่ม 0% แอลกอฮอล์เบื้องต้น
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น.

   "การใช้ WIN-BUGs ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช" โดย: น.ส.ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (คณะเกษตร กำแพงแสน) ผศ. วรพจน์ ศตเดชากุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
   บูธ หมายเลข 19-20
  • 13.00-15.00 น.

   การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และต้นกระบองเพชร (ฟรี)
   ณ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
  • 13.30-14.30 น.

   ฝึกอบรม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เลี้ยงด้วยใบทองหลางน้ำ
   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14:00-15:00 น.

   สาธิตการทำสบู่แตงกวาว่านหางจระเข้
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00 น.

   การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
   ณ หอสมุดกำแพงแสน
  • 14.30-15.30 น

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 15.00-16.00 น.

   สาธิตการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เลี้ยงด้วยใบทองหลางน้ำ
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 15.00-16.00 น.

   "ระบบผลิตแร่ธาตุก้อน อาหารเสริมแบบก้อนจากเปลือกไข่ เพื่อยกระดับคุณภาพปศุสัตว์" โดย: น.ส.ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (คณะเกษตร กำแพงแสน) ผศ. วรพจน์ ศตเดชากุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
   บูธ หมายเลข 19-20

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00-16.00 น.

   การแข่งขันโครงสร้างสะพานจากเส้นสปาเก็ตตี้
   ณ โถงชั้นล่างใต้อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 08.00-18.00 น.

   การแข่งขัน Crossword Game ครั้งที่ 12
   ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30-16.30 น.

   การแข่งขันควบคุมรถแทรกเตอร์จำลองด้วย Arduino
   ณ ห้อง 7215 อาคาร 7 และ โถงชั้นล่าง อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 08.30-16.30 น.

   การแข่งขันการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
   ณ ห้อง 9202 ชั้น 2 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 08.30-16.30 น.

   การแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษาไพทอน
   ณ ห้อง E8404 และ E8405 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 08.30-14.00 น.

   พฤกษนวัตกรรม Pitching Idea Challenge
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4
  • 09.00-12.00 น.

   โครงการแข่งขันตะลุยโลกสัตว์น่ารู้ ครั้งที่ 3
   ณ ห้อง Sc1-309 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • 08.00-22.00 น.

   โครงการ Open House
   -การแข่งขันผัดกะเพรา
   -การแข่งขันบัวลอย
   -การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
   -การแข่งขันจัดดอกไม้
   -การแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร
   -การแข่งขันบรรยายสถานที่เที่ยวภาษาอังกฤษ
   -การแข่งขัน Cover dance
   -การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
   -การแข่งขันพากย์ทัวร์ภาษาไทย
   -การแข่งขันเขียนโปรแกรมนำเที่ยว
   -การแข่งขันประกาศบนเครื่องบิน
   -การแข่งขันประกาศภาคพื้นดิน
   -การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ MICE
   -การแข่งขัน The Best MC
   -การแข่งขัน Vlog นำเที่ยววัด-วัง, Street food และ Soft power
   -การแข่งขันนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

   ณ คณะอุตสาหกรรมบริการ

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 09.00-12.00 น.

   การแข่งขันประกอบอาหารจาก”ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ และไข่เพื่อสุขภาพ”
   ณ เวทีกลางลาน นิทรรศการคาวบอยแลนด์
  • 09.00-16.30 น.

   กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 10.00-16.00 น.

   การประกวดโคขุนกําแพงแสน
   ณ บริเวณคอกสัตว์ คาวบอยแลนด์

  ฝึกอบรมวิชาชีพ

  บริเวณสระพระพิรุณ

  • 10.00-11.00 น.

   การเพาะเลี้ยงแหนแดงพืชมหัศจรรย์ สำหรับเกษตรกร
  • 14.00-15.00 น.

   การจัดการฟาร์มสมัยใหม่โดยการใช้โซล่าเซลล์

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00-16.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม (ประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ ประเภทลูกทุ่ง)
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 17.00-22.30 น.

   การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย
   ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  มหกรรมกีฬางานเกษตร

  • ฟุตบอล

   รุ่นอายุ 9ปี, 10 ปี, 11 ปี และ 12 ปี
   ณ สนามกีฬากลาง 2
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2566

  สัมมนาและประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 20

  • 09.00-12.00 น.

   พิธีเปิดงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 และพิธีมอบรางวัลงานวิจัยคุณภาพ ประจําปี 2565 และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทุเรียน...เรียนแล้วจบ"
   โดย รศ. ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   และหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก”
   โดย นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณ ชาวนาไทย (นาเฮียใช้)

   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 101
  • 13.00 - 16.30 น.

   นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

   บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 4
  "สาขาวิศวกรรมศาสตร์"
  • 09.30-16.00 น.

   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประจําปี 2566 โดย ห้างหุ้นส่วนจํากัดศรีกําแพงแสนมอเตอร์
   ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
  • 12.30-16.00 น.

   สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “AI/ROBOTICS ในงานวิศวกรรมเกษตร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 102
  "สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ”
  • 13.00-16.00 น.

   สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Solar rooftop & EV : ปลอดภัย และ คุ้มค่า ?”
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 211
  “สาขาสัตว์และสัตวแพทย์"
  • 13.00-17.00 น.

   สัมมนาวิชาการ “การรักษาความสดที่สมบูรณ์แบบ : เผยเบื้องหลังวิทยาศาสตร์ของ น้ำแข็งเหลวโอโซนในการยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ”
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 502
  "สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา"
  • 13.00-16.00 น.

   สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เกษตรใส่ใจ ดูแลวัยเก๋า” โดย
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กบ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อาจารย์ประจําคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
   2. ดร.กภ.นันทวัน นบนอบ กรรมการผู้จัดการ บ.เฮลติเนส เนอร์สซิ่ง โฮม แอนด์ รีแฮบ จํากัด
   3. พญ.มานิตา กิตติเลิศวรกุล แพทย์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

   ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  "สาขาการท่องเที่ยว นวัตกรรมบริการ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม"
  • 13.00-17.00 น.

   สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การสร้างสรรค์พลัง Soft Power และเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย”
   1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงักทางดิจิทัลและความท้าทายใน แนวคิดใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน (Digital transformation and disruption and their challenges in the novel ideation of sustainable gastronomic tourism)" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ค้าเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
   2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวโดยใช้ซอฟท์พาวเวอร์นํา (Soft Power-led Tourism Transformation)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   3. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัวของผู้สูงอายุในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริการ ในอุตสาหกรรมบริการไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   ณ คณะอุตสาหกรรมบริการ อาคารนิวัติ เรืองพานิช ห้องธานินทร์ คงศิลา เธียร์เตอร์
  "สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ"
  • -

   เสวนาวิชาการ "เกษตรดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย AI"
   1 หัวข้อ “Rice Cassava Rubber Disease Diagnosis Bot” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล
   2 หัวข้อ “Kaset One ศูนย์รวมเกษตรดิจิทัลเพื่อเกษตรกร” โดย นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
   3 หัวข้อ “การใช้ดาวเทียม ติดตาม ตรวจวัด และประเมิน Carbon Footprint ในภาคการเกษตร" โดย ดร.ปกรณ์ เพชรประยูร

   สถานที่ยังไม่ระบุ

  สาธิตและอบรม

  • 09.00-11.00 น.

   กิจกรรม Open House : เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารผ่านต้นแบบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ปราศจากกลูเตน
   ณ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร บี ชั้น 1 ห้อง B115
  • 09.30-10.30 น.

   กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
   (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
  • 10.00 น.

   การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
   ณ หอสมุดกำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น.

   สาธิตการทำยาดมมะแขว่น
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น.

   กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 1)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 10.00-11.00 น.

   "มาผลิตทรายแมวใช้เองกันไหม" โดย: อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์
  • 11.00-12.00 น.

   บรรยายมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 12.30-13.30 น.

   กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 2)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 13.00-14.00 น.

   สาธิตการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เลี้ยงด้วยใบทองหลางน้ำ
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.30-14.30 น.

   อบรม ผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค
   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 13.30-14.30 น.

   น้ำมันนวดคลายเส้นอโรมา หอมชื่นใจ ผ่อนคลายกายา
   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00 น.

   การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
   ณ หอสมุดกำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น.

   “การเพิ่มมูลค่าผักปลอดภัย” *ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครปฐม (โดย : อาจารย์ ดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม)
   บูธ หมายเลข 19-20
  • 14.00-15:00 น.

   สาธิตการทำสบู่แตงกวาว่านหางจระเข้
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.30-15.30 น.

   กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 3)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 15.00-16.00 น.

   สาธิตการทำผักตบชวากันกระแทก
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00-12.00 น.

   การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 

   ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30-16.30 น.

    การแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษาไพทอน 

   ณ ห้อง E8404 และ E8405 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 09.00-12.00 น.

   การแข่งขันประกอบอาหารจาก”ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ และไข่เพื่อสุขภาพ”
   ณ เวทีกลางลาน นิทรรศการคาวบอยแลนด์
  • 09.00-16.30 น.

   กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 10.00-16.00 น.

   การประกวดโคขุนกําแพงแสน
   ณ บริเวณคอกสัตว์ คาวบอยแลนด์

  ฝึกอบรมวิชาชีพ

  บริเวณสระพระพิรุณ

  • 10.00-11.00 น.

   ขนมขี้หนู เมนูโบราณหาทานยาก
  • 14.00-15.00 น.

   สมาร์ทโฟนกับการควบคุมการให้น้ำ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00-12.00 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 13.00-16.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาครุศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 17.00-22.30 น.

   การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ
   ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  มหกรรมกีฬางานเกษตร

  • ฟุตบอล

   รุ่นอายุ 9 ปี, 10 ปี, 11 ปี และ 12 ปี 2
   ณ สนามกีฬากลาง

 • วันที่ 8 ธันวาคม 2566

  สัมมนาและประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 20

  "สาขาส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจเกษตร"
  • 08.00 - 12.30 น.

   สัมมนาวิชาการ หัวข้อ"เรารักษ์โลก—โลกรักษ์เรา นวัตกรรมเกษตรรักษ์โลกสู่ความยั่งยืน" โดย
   1) ดร. ธนพล ศรีสุด กรรมการผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง สมาคมสร้างสรรค์เกษตรกรไทย (สสกท.)
   2) คุณสวนีย์ โพธิ์รัง ผู้จัดการนาแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
   3) คุณวรพงษ์ เต็มทวี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน สไตล์ จํากัด บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมให้คําปรึกษา ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 103
  "สาขาสัตว์และสัตวแพทย์"
  • 09.00-12.00 น.

   สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “A breakthrough with holistic dairy cost-crisis management practices : ฝ่าวิกฤตต้นทุนนมแบบครบวงจร”
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
   ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 101
  • 13.00-15.30 น.

   สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Sustainability practices for feed utilization : แนวทางเพื่อความยั่งยืนด้านอาหารสัตว์”
   1) ดร. เสกสม อาตมางกูร
   2) อาจารย์ ดร. ขุนพล พงษ์มณี
   3) Prof. Svihus Birger
   4) Assoc.Prof. Reza Abdollahi
   5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสม อาตมางกูร

   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 101
  "สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
  • 09.00-12.00 น.

   สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “What Does It Mean to Be a Globally-informed English Language Teacher?" โดย อาจารย์ ดร.อนุชยาน์ มนทการติวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 301
  • 13.00-16.00 น.

   สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “The Role of English as a Global Language in ASEAN Countries: An Examination from the Public Sphere” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินารถ เรขาลิลิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์
   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 301
  "สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์"
  • 09.00–12.00 น.

   สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาบนความเปลี่ยนแปลง ในฉากทัศน์ที่เปลี่ยนไป” 

   ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  อาคารปฏิบัติการ 2 ห้องสัมมนา
  • 13.00-16.30 น.

   การนําเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  "สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ"
  • 09.00 – 09.45 น.

   สัมมนาวิชาการพิเศษ หัวข้อ “สารสําคัญในพืชเพื่อตอบโจทย์ความต้องการพิเศษและกลุ่มลูกค้า (Active compounds in plants for specific needs and consumers)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกมล ณ จอม

   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 306
  • 10.00 – 10.30 น.

   สัมมนาวิชาการพิเศษหัวข้อ "การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชและการประยุกต์ใช้ (Plant phenotyping and application)" โดย อาจารย์ ดร.วินัย อุดขาว

   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 308
  • 10.00 – 10.30 น.

   สัมมนาวิชาการพิเศษหัวข้อ “Epigenomic Footprints in the Regeneration and Transformation of Rice" โดย Dr. Pao-Yang Chen

   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 306

  สาธิตและอบรม

  • 09.00-10.00 น.

   การถ่ายทอดความรู้เรื่อง โกโก้และแนวทางการพัฒนาโกโก้ในพื้นที่ (โดย : เกษตรกรและผู้ประกอบการ)
   บูธ หมายเลข 19-20
  • 09.30-10.30 น.

   กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
   (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
  • 10.00 น.

   การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
   ณ หอสมุดกำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 10.00 - 11.00 น.

   สาธิตการทำพิซซ่าจากผลิตผลทางการเกษตร  โดย ผศ.ดร.พจนา สีมันตร

   ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00 น.

   การทำแยมมะเขือเทศเชอรี่
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 12.30-13.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 13.30-14.30 น.

   ฝึกอบรมชาผักเชียงดา...ชาลดน้ำตาล ปิดต่อมรับรสหวาน
   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00-15.00 น.

   สาธิตการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00 น.

   การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
   ณ หอสมุดกำแพงแสน
  • 14.30-15.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 15.30-16.00 น.

   สาธิตการทำผักตบชวากันกระแทก
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00-12.00 น.

    โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสัตวแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ณ ห้องโถงไทย ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00-16.00 น.

   ประกวดโคเนื้อลูกผสมชาโรเลส์ /ลูกผสมบราห์มัน/ ลูกผสมบีฟมาสเตอร์ (เพศเมีย) ชิงถ้วยรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน และโคเนื้อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ (เพศผู้/เมีย) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บริเวณอาคาร ประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์

   ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 09.00-16.30 น.

   กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

  ฝึกอบรมวิชาชีพ

  บริเวณสระพระพิรุณ

  • 10.00-11.00 น.

   เลี้ยงชันโรง ลงทุนไม่มาก กำไร 2 ต่อ
  • 14.00-15.00 น.

   ขนมโฮมเมทสำหรับสัตว์เลี้ยงผู้น่ารัก

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 09.00-12.00 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาครุศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 17.00-22.30 น.

   การประกวดธิดาเกษตร
   ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  มหกรรมกีฬางานเกษตร

  • ฟุตบอล

   รุ่นอายุ 9 ปี, 10 ปี, 11 ปี และ 12 ปี
   ณ สนามกีฬากลาง 2

 • วันที่ 9 ธันวาคม 2566

  สาธิตและอบรม

  • 09.30-10.30 น.

   กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
   (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
  • 10.00-11.00 น.

   กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 1)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 10.00-12.00 น.

   การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในภาคสนาม แบบรวดเร็ว (OM, N, P, K) การคำนวณปุ๋ยสั่งตัดให้เหมาะกับพื้นที่ปลูกเฉพาะที่ การทำดินผสมพร้อมปลูกด้วยตนเองอย่างง่าย
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น.

   ฝึกอบรมการย้ายปลูกไม้ประดับจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 12.30-13.30 น.

   กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 2)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 13.00-14.00 น.

   สาธิตการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เลี้ยงด้วยใบทองหลางน้ำ
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น.

   “การผลิตกระถางจากวัสดุธรรมชาติ" โดย: ผศ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
   บูธ หมายเลข 19-20
  • 13.30-14.30 น.

   ฝึกอบรมการย้ายปลูกกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14.00-15:00 น.

   สาธิตการทำสมุนไพร 3 อนงค์
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น.

   “การใช้เตาไบโอชาร์ในครัวเรือน” *ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม* โดย : คุณแจ่มจันทร์ รัตน์นุ่มน้อย (เลขากลุ่มกองทุนถ้วยใบไม้ฯ)
   บูธ หมายเลข 19-20
  • 14.30-15.30 น.

   กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 3)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 15.00-16.00 น.

   สาธิตการทำสมุนไพร 3 อนงค์
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00-16.30 น.

    ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (คัดเลือก) 

   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.00-18.00 น.

    มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

   ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.00-18.00 น.

    โครงการวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

   ณ ห้อง 3-403 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00-16.30 น.

   ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (คัดเลือก)

   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00-17.00 น.

   ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (เพศผู้) และประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สีเทา (เพศผู้) ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สีแดง (เพศผู้) ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บริเวณอาคาร ประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์

   ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 09.00-16.30 น.

   กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 10.00-15.00 น.

   กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 11.30-13.00 น.

   กิจกรรมการแข่งขันกิน “หมูย่าง”
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

  ฝึกอบรมวิชาชีพ

  บริเวณสระพระพิรุณ

  • 10.00-11.00 น.

   ของว่างชิ้นจิ๋ว ขนมปั้นขลิบทอด
  • 14.00-15.00 น.

   พิซซ่าโฮมเมด อาหารฝรั่งทำง่ายแสนง่าย

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 17.00-22.30 น.

   การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 2
   ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  มหกรรมกีฬางานเกษตร

  • เปตอง

   ประเภท Open และเยาวชน
   ณ สนามเปตอง 2
  • วอลเลย์บอล

   บุคคลทั่วไป
   ณ อาคารพลศึกษา 2
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2566

  สาธิตและอบรม

  • 09.30-10.30 น.

   กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
   (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
  • 10.00 น.

   เทคนิคการปลูกมะกรูดระยะชิด
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น.

   เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 1)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 11.00-12.00 น.

   ฝึกอบรมสวนถาดจิ๋ว
   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 11.00-12.00 น.

   สาธิตการสาวไหม
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 12.30-13.30 น.

   เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 2)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 13.00-14.00 น.

   การบรรยายและสาธิตการผลิตชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น.

   "ระบบผลิตแร่ธาตุก้อน อาหารเสริมแบบก้อนจากเปลือกไข่ เพื่อยกระดับคุณภาพปศุสัตว์ " โดย: น.ส.ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (คณะเกษตร กำแพงแสน) ผศ. วรพจน์ ศตเดชากุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
   บูธ หมายเลข 19-20
  • 13.00 น.

   การจำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพดีราคาถูก
   ณ บริเวณลานแสดงกล้วยไม้ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
  • 13.30-14.30 น.

   ฝึกอบรมสวนถาดจิ๋ว
   ณ บริเวณสระพระพิรุณ
  • 14:00-15:00 น.

   สาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผลด้วยวิธีการตอนกิ่ง และทาบกิ่ง
   ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.30-15.30 น.

   เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 3)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 14.30-15.30 น.

   เรื่อง "การใช้ WIN-BUGs ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช " โดย: น.ส.ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (คณะเกษตร กำแพงแสน) ผศ. วรพจน์ ศตเดชากุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
   บูธ หมายเลข 19-20

  การประกวดและแข่งขัน

  • 08.00-16.30 น.

    KU-EDS Cover Dance contest 2022 ครั้งที่ 4 

   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 08.00-17.00 น.

   ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (เพศเมีย) และประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สีเทา (เพศเมีย) ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สีแดง (เพศเมีย) ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บริเวณอาคาร ประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
   ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 09.00-16.30 น.

   กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 10.00-11.30 น.

   กิจกรรม”รีดเต้านมเทียม”
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 11.30-13.00 น.

   กิจกรรมการแข่งขันกิน “เนื้อโคย่าง”(โคที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการคาวบอยแลนด์
  • 13.00-15.00 น.

   กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติ”การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม โคเนื้ออินทรีย์)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

  ฝึกอบรมวิชาชีพ

  บริเวณสระพระพิรุณ

  • 10.00-11.00 น.

   เหยื่อตกปลาขี้ผึ้ง ใครว่าทำยาก
  • 14.00-15.00 น.

   ถักเชือก DIY แขวนต้นไม้ตกแต่งสวน

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 08.30-16.30 น.

   KU-EDS Cover Dance contest 2023 ครั้งที่ 4
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 17.00-22.30 น.

   การประกวดเทพบุตรกำแพงแสน 2566
   ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

  มหกรรมกีฬางานเกษตร

  • เปตอง

   ประเภท Open และเยาวชน
   ณ สนามเปตอง 2
  • วอลเลย์บอล

   บุคคลทั่วไป
   ณ อาคารพลศึกษา 2
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2566

  สาธิตและอบรม

  • 09.30-10.30 น.

   กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
   (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
  • 10.00-11.00 น.

   สาธิตขั้นตอนการผลิตน้ำตาลมะพร้าว (ผลิตภัณฑ์บ้านมะพร้าวนายโชติ)

  • 10.00-11.00 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 11.00-12.00 น.

   11.00-12.00 น. ฝึกอบรม "น้ำมันนวดคลายเส้นอโรมา" หอมชื่นใจผ่อนคลายกายา
  • 12.00-13.00 น.

   สาธิตการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือน และวิธีการใช้ (ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนบ้านหมี)
  • 12.30-13.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 14.30-15.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3)
   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  • 09.00-16.30 น.

   กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
  • 11.30-13.00 น.

   กิจกรรมการแข่งขันกิน “เนื้อโคย่าง”(โควากิว)
   ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

  ฝึกอบรมวิชาชีพ

  บริเวณสระพระพิรุณ

  • 10.00-11.00 น.

   ศิลปะการตีมีดโบราณและการทำปลอกใส่มีดจากไม้

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  • 13.00-16.30 น.

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาครุศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
   ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 17.00-22.30 น.

   การแสดงดนตรีของนิสิต KU.KPS.Music Festival
   ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน
วันที่ 1-11 ธันวาคม 2566


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน