วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

 • 08.00-16.00 น.

  การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร
  ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 101 และ คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 08.00-16.00 น.

  การประกวดจัดสวนถาด
  ณ ลานหน้า คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 08.00-16.00 น.

  การประกวดลวดลายเมล็ดพันธุ์พืชในกรอบรูป
  ณ อาคารก่อประดิษฐ์กุล คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 08.00-16.00 น.

  การประกวดกล้วยไม้
  ณ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
 • 08.30-12.30 น.

  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ Kasetsart Water Rocket Championship 2023
  ณ สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • 08.30-12.30 น.

  การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 14
  ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน SC14
 • 09.00-12.00 น.

  การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
  ณ ศูนย์เรียนรวม 2
 • 09.00-12.00 น.

  การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
  ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 09.00-12.00 น.

  ประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศจาลองปิด ครั้งที่ 7
  ณ ห้อง Sc1-309 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • 09.00-16.00 น.

  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 14
  ณ สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • -

  การแข่งขันความรู้ทางการประมง ครั้งที่ 8
  ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

 • 08.00-12.00 น.

  การแข่งขันแก้ปัญหา STEM
  ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.30-16.30 น.

  การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 09.00-12.00 น.

  การแข่งขันทักษะกีฬาเดาะลูกตะกร้อ ครั้งที่ 9
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

 • 09.00-15.00 น.

  การแข่งขันการจัดสวนโต๊ะ (กล้วยไม้)
  บริเวณงาน กล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
 • 09.00-15.00 น.

  การแข่งขันการจัดสวนถาด (ต้นกระบองเพชร)
  บริเวณงาน กล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

 • 08.30-16.30 น.

  การประกวดหนูน้อย ธิดา-เทพบุตรเกษตร ครั้งที่ 3
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.30-16.30 น.

  การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช
  ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.30-16.30 น.

  การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP THE WORLD”
  ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.30-16.30 น.

  การประกวดหนูน้อย เทพบุตร-ธิดาเกษตร ครั้งที่ 3
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.30-16.00 น.

  เมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ
  ณ ห้อง 4401 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • 08.30-12.30 น.

  ประกวดออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13 :13th KUSS Aerobic Dance Contest
  ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • 09.15-15.30 น.

  กิจกรรม KUSS Challenges 2023
  ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • 15.30-22.30 น.

  การแข่งขัน “กีฬาเพาะกายและฟิตเนสอุดมศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย”
  ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

 • 08.00-16.00 น.

  การแข่งขันโครงสร้างสะพานจากเส้นสปาเก็ตตี้
  ณ โถงชั้นล่างใต้อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • 08.00-18.00 น.

  การแข่งขัน Crossword Game ครั้งที่ 12
  ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.30-16.30 น.

  การแข่งขันควบคุมรถแทรกเตอร์จำลองด้วย Arduino
  ณ ห้อง 7215 อาคาร 7 และ โถงชั้นล่าง อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • 08.30-16.30 น.

  การแข่งขันการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
  ณ ห้อง 9202 ชั้น 2 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • 08.30-16.30 น.

  การแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษาไพทอน
  ณ ห้อง E8404 และ E8405 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • 08.30-14.00 น.

  พฤกษนวัตกรรม Pitching Idea Challenge
  ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4
 • 09.00-12.00 น.

  โครงการแข่งขันตะลุยโลกสัตว์น่ารู้ ครั้งที่ 3
  ณ ห้อง Sc1-309 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • 08.00-22.00 น.

  โครงการ Open House
  -การแข่งขันผัดกะเพรา
  -การแข่งขันบัวลอย
  -การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
  -การแข่งขันจัดดอกไม้
  -การแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร
  -การแข่งขันบรรยายสถานที่เที่ยวภาษาอังกฤษ
  -การแข่งขัน Cover dance
  -การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
  -การแข่งขันพากย์ทัวร์ภาษาไทย
  -การแข่งขันเขียนโปรแกรมนำเที่ยว
  -การแข่งขันประกาศบนเครื่องบิน
  -การแข่งขันประกาศภาคพื้นดิน
  -การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ MICE
  -การแข่งขัน The Best MC
  -การแข่งขัน Vlog นำเที่ยววัด-วัง, Street food และ Soft power
  -การแข่งขันนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

  ณ คณะอุตสาหกรรมบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

 • 08.00-12.00 น.

  การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 

  ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.30-16.30 น.

   การแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษาไพทอน 

  ณ ห้อง E8404 และ E8405 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

 • 08.00-12.00 น.

   โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสัตวแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ณ ห้องโถงไทย ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566

 • 08.00-16.30 น.

   ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (คัดเลือก) 

  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.00-18.00 น.

   มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

  ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.00-18.00 น.

   โครงการวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

  ณ ห้อง 3-403 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 09.00-16.30 น.

  ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (คัดเลือก)

  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566

 • 08.00-16.30 น.

   KU-EDS Cover Dance contest 2022 ครั้งที่ 4 

  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน
วันที่ 1-11 ธันวาคม 2566


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน