การประกวดและแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 • 09.00 - 12.00 น.

  ประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศน์จำลอง sc1-309
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 16.00 น.

  ประกวดจัดสวนถาดชื้นลดขยะ ในหัวข้อ สวนชื้นเพื่อวิถี New Normal
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 08.00 - 16.00 น.

  ประกวดเมล็ดพันธุ์ในกรอบรูป ภาควิชาพืชไร่นา
  คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 09.00 - 12.00 น.

  แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 09.00 - 15.00 น.

  แข่งขันจัดสวนโต๊ะ
  งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
 • 09.00 - 15.00 น.

  แข่งขันการจัดสวนถาดต้นกระบองเพชร
  งานกล้วยไม้ Expo’ เกษตรกำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 12.00 น.

  ประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2565
  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.30 - 12.30 น.

  แข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 13
  อาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน SC14 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • 08.30 - 12.00 น.

  แข่งขันความรู้ทางการประมง ครั้งที่ 7
  อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 306
 • 09.00 - 12.00 น.

  แข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
  ศูนย์เรียนรวม
 • 09.00 - 16.00 น.

  แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 13
  สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • 09.00 - 12.00 น.

  แข่งขันทักษะกีฬาเดาะลูกตะกร้อครั้งที่ 9
  ลานเวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

 • 08.30 - 16.00 น.

  เมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ
  ห้อง 4401 อาคาร 4 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
 • 08.30 - 16.30 น.

  แข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP THE WORLD”
  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 15.00 น. เป็นต้นไป

  การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส "สุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวยครั้งที่ 6 : KUSS Model Competi tion "
  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

 • 08.30 - 16.30 น.

  การประกวดหนูน้อยธิดาเกษตร ครั้งที่ 2

  เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

 • 08.00 – 18.00 น.

  แข่งขัน Crossword Game ครั้งที่ 11
  ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.30 - 16.00 น.

  Sport Scient Talent
  อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 08.30 - 16.00 น.

  แข่งขันควบคุมรถแทรกเตอร์จำลองด้วย arduino
  ห้อง 7215 อาคาร 7 และ ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
 • 08.30 - 16.00 น.

  แข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษาไพทอน 2565
  ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • 09.00 - 12.00 น.

  แข่งขันตะลุยโลกสัตว์น่ารู้ ครั้งที่ 2
  ห้อง Sc1-309 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • 09.00 - 16.00 น.

  ประกวด “ผู้ประกอบการนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565”
  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานบริการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ (หอสมุด กำแพงแสน)

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 12.00 น.

  แข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14
  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.00 - 16.00 น.

  ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
  เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.30 - 16.00 น.

  แข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษาไพทอน 2565
  ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
 • 09.30 - 16.00 น.

  แข่งขันโครงสร้างสะพานจากสปาเก็ตตี้
  ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 12.00 น.

  แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ ห้องโถงไทย
  ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คลินิคศึกษาทางสัตว แพทยศาสตร์
 • 08.30 - 12.30 น.

  แข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2
  SC14-512 อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • 08.30 - 14.00 น.

  แข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  อาคาร 3 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 • 09.00 น. เป็นต้นไป

  การแข่งขัน Sports Science Talent : กิจกรรม Open House
  ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
 • 09.00 - 12.00 น.

  แข่งขันการกล่าวประกาศการบิน (Aviation Announcement)
  คณะอุตสาหกรรมบริการ
 • 09.00 - 12.00 น.

  แข่งขันพากย์ทัวร์ (ภาษาไทย)
  คณะอุตสาหกรรมบริการ
 • 09.00 - 12.00 น.

  แข่งขันจัดดอกไม้สด(แบบสากล)
  คณะอุตสาหกรรมบริการ
 • 13.00 - 16.00 น

  . แข่งขันนําเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ
  คณะอุตสาหกรรมบริการ
 • 13.00 - 16.00 น.

  แข่งขันจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก
  คณะอุตสาหกรรมบริการ
 • 13.00 - 16.00 น.

  การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
  คณะอุตสาหกรรมบริการ

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 18.00 น.

  ประกวดร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถุ
  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.00 - 12.00 น.

  วาดภาพระบายสี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถุ
  ห้อง 3-403 ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการเรียนการสอน อาคาร 3 คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 08.00 - 16.30 น.

  KU-EDS Cover Dance contest 2022 ครั้งที่ 3

  เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 09.00 – 15.00 น.

  การแข่งขัน KUSS Challenge
  ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 13.00 น.

  จำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพดีราคาถูก
  งานกล้วยไม้ Expo’ เกษตรกำแพงแสน

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน