การแสดงศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 16.30 น.

  การแสดง EDS MUSIC CLUB
  เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.30 น. เป็นต้นไป

  การแสดงรำวงย้อนยุคและการประกวดเทพบุตรกำแพงแสน 2565
  เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

 • 13.00 - 16.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา เวทีกลาง
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.30 น. เป็นต้นไป

  การแสดงโขน ตอน “ยกรบ” และนาฏศิลป์ 4 ภาคจาก วิทยาลัย นาฏศิลป์ สุพรรณบุรี
  เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 12.00 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 13.00 - 16.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาครุศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ ศึกษา
  เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.30 น. เป็นต้นไป

  วงดนตรีลูกทุ่ง รวมดาวกระจุย
  เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

 • 09.00-16.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และชุมชน
  เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.30 น. เป็นต้นไป

  KU.KPS Music Festival
  เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

 • 18.30 น. เป็นต้นไป

  การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9
  เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

 • 09.00-16.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกาย ผู้สูงอายุแบบองค์รวม
  เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.00 น. เป็นต้นไป

  การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ
  เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

 • 18.30 น. เป็นต้นไป

  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
  เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 12.00 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาครุศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ศึกษา
  เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.30 น. เป็นต้นไป

  การแสดงวงดนตรี นนทรีแบนด์
  เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 16.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย โรงเรียนสาธิต มก.กพส.ฯ
  เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.30 น. เป็นต้นไป

  การประกวดธิดาเกษตร
  เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

 • 18.30 น. เป็นต้นไป

  ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา
  เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน