วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

 • 08.30 – 16.30 น.

  กีฬาจานร่อน ระดับเยาวชน / ระดับอุดมศึกษา

  สนามฟุตซอล - แฮนด์บอล และสนามฟุตบอล 4
 • 08.30 – 16.30 น.

  สนามฟุตบอล 4 วอลเลย์บอล (พิรุณคัพ ครั้งที่ 20) ระดับอุดมศึกษา

  อาคาร พลศึกษา 2

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

 • 08.30 – 16.30 น.

  กีฬาจานร่อน ระดับเยาวชน / ระดับอุดมศึกษา
  สนามฟุตซอล-แฮนด์บอล และสนามฟุตบอล 4
 • 08.30 – 16.30 น.

  วอลเลย์บอล (พิรุณคัพ ครั้งที่ 20) ระดับอุดมศึกษา
  อาคารพลศึกษา 2
 • 08.30 – 16.30 น.

  กีฬาเปตอง ระดับเยาวชนไม่เกิน 17 ปี
  สนามเปตอง 2

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

 • -

  กีฬาเปตอง บุคคลทั่วไป
  สนามเปตอง 2
 • -

  กีฬาฟุตบอลประเภททีมชาย ระดับอุดมศึกษา
  สนามกีฬากลาง 2
 • -

  กีฬาจานร่อน ระดับเยาวชน ระดับอุดมศึกษา
  สนามฟุตซอล - แฮนด์บอล และ สนามฟุตบอล 4

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

 • 08.30 - 16.30 น.

  กีฬาฟุตบอลประเภททีมชาย ระดับอุดมศึกษา
  สนามกีฬากลาง 2

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

 • -

  กีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
  สนามฟุตซอล

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 • -

  กีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
  สนามฟุตซอล

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

 • -

  กีฬาเรือพาย ประเภทเรือยาวประเพณี 7 ฝีพาย ระดับบุคคล ทั่วไป
  สนามพายเรือ บ่อ 6
 • -

  กีฬาเรือพาย ประเภทเรือยาวประเพณี 7 ฝีพาย ระดับบุคคล ทั่วไป
  สนามพายเรือ บ่อ 6
 • -

  กีฬาวู้ดบอล รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป และรุ่นอายุ 35-59 ปี
  สนามวู้ดบอล
 • -

  กีฬาEsport (ROV) ระดับบุคคลทั่วไป
  สนามอาคารพลศึกษา 3
 • -

  กีฬาว่ายน้ำ ระดับเยาวชน 6-9 ปี, เยาวชน 10 ปี และรุ่นทั่วไป
  สระว่ายน้ำ 1

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน