นิทรรศการด้านวิจัย

ด้านวิจัย

ต้นแจงศึกษา ณ หนองโรง, การสำรวจพรรณไม้ยืนต้นในพื้นที่อนุรักษ์, เครื่อง ตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ, การออกแบบสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง, เครื่องคัดแยกขนาดผลผลิตผลส้มโอด้วยเทคนิคอินฟรา เรด, การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งและพืชผักสู่มาตรฐานเพื่อ การท่องเที่ยววิถีชุมชนกุ้งซิ่งตำบลห้วย ม่วง, การเลี้ยงไหมอีรี่อย่างไรให้ได้ GAP เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอาหาร, การสกัดสารเรสเวอราทรอล จากองุ่นและมัลเบอรี่ และวิเคราะห์ปริมาณ เรสเวอราทรอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมวัวดิบ, สารประกอบฟลาวานชนิด ใหม่จากมะหาดที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล อิสระและต้านมะเร็ง, แมงมุมและแมลง ศัตรูธรรมชาติในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ และสวนมะพร้าวน้ำหอม และความเป็น ไปได้ในการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติใน การควบคุมศัตรูพืช, หญ้าเนเปียร์แคระ “เกษตรศาสตร์ 1” หญ้าอาหารสัตว์พันธุ์ดีของ ภาควิชาพืช ไร่นา คณะเกษตร มก., ข้าวไทยก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กล่องส่องไข่เพื่อการประเมินคุณภาพเปลือก (Egg Grading and Scoring System, eGss), การประเมินการปลอมปนของ น้ำมันเมล็ดในปาล์มในน้ำมันมะพร้าว บริสุทธิ์สกัดเย็น, การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีดและการแปรรูปเพื่อ การส่งออก, ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน จากงานวิจัย มก. สู่ความยั่งยืนของเกษตรกร

ด้านนวัตกรรม

เครื่องตรวจสอบอัตโนมัติด้วยการประ มวลผลภาพดิจิตอลและโครงข่ายประสาทเทียม (ขนมปังและคุกกี้ต่างๆ), เครื่องอัดกระทงใบตอง รุ่น 2 และ รุ่น 3, โครงการพัฒนา ออโตนีนัสวัคซีน (autogenous vaccine) เพื่อการควบ คุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์, เซรั่ม และ อะควาครีม Alyssa นวัตกรรมบำรุงและฟื้นฟูผิวด้วยสารสกัดที่มีประโยชน์จากกุหลาบ 10 สายพันธุ์, ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน, อุปกรณ์วัดความยาวท่อน อ้อยชนิดพกพา, อุปกรณ์วัดความยาว ท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบหุ่นยนต์เพาะต้นกล้าพันธุ์พืชมูลค่าสูง, ปริมาณสารโพลีฟีนอล และคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มจากผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน (KPS-MB-42-1) โดย การสกัดร้อนและการใช้มอลทิทอลแทนน้ำตาลเพื่อช่วยลดพลังงานในเครื่องดื่ม, คุกกี้ลดแคลอรี่และไขมัน (Lean cookies), นวัตกรรมต่อยอดพันธุ์มะเขือเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เครื่องวิเคราะห์เนื้อทุเรียน, เครื่องวิเคราะห์ความ อ่อน-แก่ทุเรียน รุ่นที่ 3, เครื่องวิเคราะห์ ยางก้อนถ้วยและน้ำยางแบบพกพา, วัสดุอินทรีย์คุณภาพสูงจากมะพร้าวสำหรับปลูก ผักอินทรีย์, มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6 มะเขือเทศส้มตำ พันธุ์แท้ พันธุ์ใหม่ ต้านทานโรคใบหงิก เหลือง, มะเขือเทศลูกผสม สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 01-20 มะเขือเทศส้มตำพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบ หงิกเหลือง, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ จากสารสกัดผิวเปลือกของกวาวเครือ ขาว, ชุดปลูกผักติดแอร์ด้วยพลังงาน จากโซลาร์เซลล์, ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวา

ด้านบริการวิชาการ

การทดสอบผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ รถแทรกเตอร์การเกษตร, ห้องบ่มและเทคนิคการบ่มผลไม้ประโยชน์ 7 อย่าง, U2T for BCG เชื่อมโยงพันธมิตรสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัด นครปฐม/ราชบุรี/กาญจนบุรี/สมุทรสาคร จำนวน 37 ตำบล กว่า 50 ผลิตภัณฑ์, ศูนย์ให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี มก.กพส.


งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน