ด้านวิจัย

ชีพลักษณ์และการเจริญเติบโตของบุกไข่ในแปลงปลูกเพื่อการค้าในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ระบบผลิตแร่ธาตุก้อน อาหารเสริมแบบก้อนจากเปลือกไข่ เพื่อยกระดับคุณภาพปศุสัตว์, การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพืชในพืช เศรษฐกิจที่ต้องการลดการใช้สารเคมี, ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง, การศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานสารสกัด สมุนไพรกวาวเครือขาวเพื่อผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์, DE-Stress Aromatherapy Balm (บาล์มอโรม่าคลายเครียด), การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมวัสดุมวลรวมรีไซเคิลที่ผสมกับขยะพลาสติก, ข้าวเพื่อภาวะโลกรวน, ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากสีจากผักผลไม้และดอกไม้

ด้านนวัตกรรม

ดีบักส์ สารกำจัดแมลงรักษ์โลกผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง, เครื่องมือ วัดความถนัดมุ่งสู่แผนการเรียน, กัมมี่น้ำดอกไม้ Nam Dok Mai Gummy, High Polyphenol Mulberry Jelly, อุปกรณ์วัดกีบโคและ กำหนดตำแหน่งการตัดกีบโค (Hoof Scale), “WIN-Bugs”: นวัตกรรม สารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากเปลือกไข่และเปลือกสับปะรดเหลือทิ้ง, นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้งเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน, snack ต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดกระถิ่นพิมานสำหรับ น้องสุนัขและน้องแมว, Spirulina in BCG Model, นวัตกรรมน้ำมะลิ (Innovative jasmine water), มะเขือเทศลูกผสมเชอรี่ทิพย์ KUKPS 01 และ 02 พันธุ์ใหม่ ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง, เครื่องเติมอากาศในบ่อ กุ้งแบบใช้ไฟฟ้า 2 ระบบ, เครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติสำหรับ การผลิตแบบพอเพียง, ไลน์บอทโรคข้าว

ด้านบริการวิชาการ

น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ Eco friendly, การเพาะ เลี้ยงแหนแดงในแปลงอินทรีย์


งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน
วันที่ 1-11 ธันวาคม 2566


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน