งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน 

คาวบอยแลนด์

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

 • 11.00-15.30 น.

  กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”

  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 16.00 น.

  ประกวดกระบือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  อาคารอารีน่า คาวบอยแลนด

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

 • 09.30-11.30 น.

  ศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 11.30 - 13.00 น.

  กิจกรรมการแข่งขันกิน “ไส้กรอกฟุตลอง”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 13.00 - 15.00 น.

  สาธิตเชิงปฏิบัติ”การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

 • 09.30-11.30 น.

  ศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 11.30 - 13.00 น.

  แข่งขันกิน “เนื้อวากิวย่าง”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 13.00 - 16.00 น.

  ศิลปะประดิษฐ์การปั้นขึ้นรูปด้วยมือ “ปั้นวัว ปั้นควาย ให้ลูก ท่านเล่น”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 16.00 น.

  ประกวดแพะเนื้อ และประกวดแกะเนื้อ
  อาคารประกวด อารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 09.30 - 11.30 น.

  “รีดนมโค (เต้าเทียม)”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 11.30 - 13.00 น.

  แข่งขันกิน “แฮมเบอร์เกอร์”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 13.00 - 15.30 น.

  “รีดนมโค (เต้าเทียม)”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 16.00 น.

  ประกวดโคนม
  อาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 09.30 - 11.30 น.

  ศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”/ปั้นดิน
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 11.30 - 13.00 น.

  แข่งขันกิน “เนื้อโคนมย่าง”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 13.00 - 15.30 น.

  ศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”/ปั้นดิน
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

 • 08.00-16.00 น.

  แข่งขันคล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง) และ การแข่งขันสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง)
  อาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 09.00 - 12.00 น.

  การแข่งขันประกอบอาหารจาก”ไก่ตะเภาทอง”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 11.30 - 13.00 น.

  แข่งขันกิน “ไข่ไก่ต้ม”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

 • 09.30 - 15.30 น.

  “รีดนมโค (เต้าเทียม)” /กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบ อาหารสัตว์หรรษา”/ปั้นดิน
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 16.00 น.

  ประกวดโคเนื้อลูกผสมชาโรเลส์ /ลูกผสมบราห์มัน/ ลูกผสม บีฟมาสเตอร์ (เพศเมีย) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  อาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 09.30 - 11.30 น.

  “รีดนมโค (เต้าเทียม)”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 11.30 - 13.00 น.

  แข่งขันกิน “ไส้กรอกฟุตลอง”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
 • 13.00 - 15.00 น.

  13.00 - 15.00 น. ศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”/ปั้นดิน
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 16.00 น.

  ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (เพศผู้) และประกวดโค พันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้ แยกสีเทาและสีแดง (เพศผู้) ชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด์
  อาคารประกวด อารีน่า คาวบอยแลน
 • 10.00 - 12.00 น.

  สาธิตเชิงปฏิบัติ”การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์”
 • 12.00 - 13.30 น.

  แข่งขันกิน “เนื้อโคกำแพงแสนย่าง”
  เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2565

 • 08.00 - 17.00 น.

  ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (เพศเมีย) และประกวด โคพันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้ แยกสีเทาและสีแดง (เพศเมีย) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารประกวด
  อารีน่า คาวบอยแลนด์

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน