วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

 • 11.00-15.30 น.

     กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)  

  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

 • 08.00-16.00 น.

  ประกวดกระบือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 3 นด์

  ณ บริเวณอาคาร ประกวดอารีน่า คาวบอยแล
 • 09.00-16.30 น.

     กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน) 

  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

 • 08.00-16.00 น.

   ประกวดโคนม ครั้งที่ 3 

  ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 09.00-16.30 น.

  กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน) 

  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 09.30-15.00 น.

   กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา” 

  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 10.00-16.00 น. 

  ประกวดโคนมขุนเพศผู้ 

  ณ บริเวณคอกสัตว์ คาวบอยแลนด์
 • 11.30-13.00 น.

   อบรม/สาธิตเชิงปฏิบัติ”การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร” 

  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

 • 08.00-16.00 น.

  การแข่งขันคล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง) และการแข่งขันสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง)

  ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 09.00-16.30 น.

  กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)

  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

 • 10.30-12.00 น.

  กิจกรรมการแข่งขัน ”รีดเต้านมเทียม” (รอบนิสิต/นักศึกษา ชาย/หญิง)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

 • 08.30-16.30 น.

  ประกวดแพะเนื้อ-แพะนม และประกวดแกะเนื้อ ครั้งที่ 13
  ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 09.00-16.30 น.

  กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 10.00-11.30 น.

  กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 11.30-13.00 น.

  กิจกรรมการแข่งขันกิน “แฮมเบอร์เกอร์”
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 13.00-15.00 น.

  อบรม/สาธิตเชิงปฏิบัติ ”การแปรรูปเนื้อไก่”
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

 • 09.00-12.00 น.

  การแข่งขันประกอบอาหารจาก”ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ และไข่เพื่อสุขภาพ”
  ณ เวทีกลางลาน นิทรรศการคาวบอยแลนด์
 • 09.00-16.30 น.

  กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 10.00-16.00 น.

  การประกวดโคขุนกําแพงแสน
  ณ บริเวณคอกสัตว์ คาวบอยแลนด์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

 • 09.00-12.00 น.

  การแข่งขันประกอบอาหารจาก”ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ และไข่เพื่อสุขภาพ”
  ณ เวทีกลางลาน นิทรรศการคาวบอยแลนด์
 • 09.00-16.30 น.

  กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 10.00-16.00 น.

  การประกวดโคขุนกําแพงแสน
  ณ บริเวณคอกสัตว์ คาวบอยแลนด์

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

 • 08.00-16.00 น.

  ประกวดโคเนื้อลูกผสมชาโรเลส์ /ลูกผสมบราห์มัน/ ลูกผสมบีฟมาสเตอร์ (เพศเมีย) ชิงถ้วยรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน และโคเนื้อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ (เพศผู้/เมีย) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บริเวณอาคาร ประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์

  ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 09.00-16.30 น.

  กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566

 • 08.00-17.00 น.

  ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (เพศผู้) และประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สีเทา (เพศผู้) ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สีแดง (เพศผู้) ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บริเวณอาคาร ประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์

  ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 09.00-16.30 น.

  กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 10.00-15.00 น.

  กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ติดวัตถุดิบอาหารสัตว์หรรษา”
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 11.30-13.00 น.

  กิจกรรมการแข่งขันกิน “หมูย่าง”
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566

 • 08.00-17.00 น.

  ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (เพศเมีย) และประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สีเทา (เพศเมีย) ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สีแดง (เพศเมีย) ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บริเวณอาคาร ประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  ณ บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 09.00-16.30 น.

  กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 10.00-11.30 น.

  กิจกรรม”รีดเต้านมเทียม”
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 11.30-13.00 น.

  กิจกรรมการแข่งขันกิน “เนื้อโคย่าง”(โคที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการคาวบอยแลนด์
 • 13.00-15.00 น.

  กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติ”การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม โคเนื้ออินทรีย์)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566

 • 09.00-16.30 น.

  กิจกรรมให้อาหารสัตว์ (ตลอดวัน)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์
 • 11.30-13.00 น.

  กิจกรรมการแข่งขันกิน “เนื้อโคย่าง”(โควากิว)
  ณ เวทีกลางลานนิทรรศการ คาวบอยแลนด์

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน
วันที่ 1-11 ธันวาคม 2566


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน