มก.กพส. ต้อนรับคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิตแลกปลี่ยนจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม จำนวน 44 คน เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้มีความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับประเทศเวียดนาม ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าวและภาพ โดย:  นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์