กมธ.กีฬา ลงพื้นที่ ม.เกษตร กำแพงแสน รับฟังข้อคิดเห็น หนุนพัฒนาเยาวชน

108604928 10217437107548294 1384689863776275038 n

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับเยาวชนและประชาชน รวมถึงการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเยาวชนและประชาชนของประเทศไทย ทั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมความพร้อมของสถานที่ เช่น สนามกีฬาหลากหลายประเภท ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ซึ่งมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่าลีลามวยไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายประจำวัน ศูนย์เรียนรู้แบบองค์รวมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งมีนวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มสมรรถนะของนักกีฬา การกายภาพบำบัดสำหรับผู้บาดเจ็บจากการกีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น โภชนศาสตร์ กลศาสตร์ทางการกีฬาให้เข้าถึงระดับท้องถิ่นหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้บุคลากรทางการกีฬามีแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและเพื่อสุขภาพของคนไทยอย่างแท้จริง

 

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์      ภาพโดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์