• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างวิหารพุทธอุทยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างวิหารพุทธอุทยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

156424

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญทำบุญร่วมสร้างวิหารพุทธอุทยาน เพื่อประดิษฐานพระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์ ภายใต้โครงการจัดสร้างพุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

โดยขณะนี้ยังขาดงบประมาณดำเนินการต่อ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างวิหาร ดังนี้

1.งานโครงสร้างหลังคา จำนวน 300 ตารางเมตรๆ ละ 455 บาท
2.งานกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 300 ตารางเมตรๆ ละ 583 บาท
3.งานทำฝ้าแขวนภายใน จำนวน 250 ตารางเมตรๆ ละ 254 บาท
4.งานปูกระเบื้อง จำนวน 210 ตารางเมตรๆ ละ 500 บาท
5.หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา