ม.เกษตร กพส. ให้ความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้โรงเรียนการบินกำแพงแสน

8538

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยกลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองบริการกลาง ส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่โรงเรียนการบินกำแพกงแสน นำโดย นาวาอากาศตรี รัตนพงศ์ กุลแพง บังคับกองร้อยทหารสารวัตรโรงเรียนการบิน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อนำพันธุ์กล้าไม้ไปร่วมกิจกรรมปลูกกล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสนามฝึกยิงปืนทหารราบระยะ และสนามฝึกการยังชีพให้กับผู้ทำการในอากาศ จำนวน 600 ต้น ประกอบด้วย ต้นแคนา 100 ต้น ต้นแคแสด 100 ต้น ต้นเหลืองเชียงราย 100 ต้น ต้นสำโรง 100 ต้น ต้นอินทนิล 100 ต้น และต้นทองอุไร 100 ต้น ณ โรงเรือนกลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์    ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์