มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ณ ศาลาไทยทรงดำบ้านไผ่คอกเนื้อ ต.บางหลวง

20 06

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานกับจังหวัดนครปฐม ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปี 2563  ครั้งที่ 5 และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาไทยทรงดำบ้านไผ่คอกเนื้อ  ตำบลบางหลวง   อำเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม ได้แก่ สำนักหอสมุดกำแพงแสน นำเอกสาร การให้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปประชาสัมพันธ์ในการให้บริการแก่บุคลภายนอกที่สนใจ ผ่านคิวอาร์โค้ดทางไลน์  คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากงานวิจัยไปจัดแสดง เช่น  ปุ๋ยหมักจากมูลแพะ ปุ๋ยจากมูลไก่ ปุ๋ยน้ำหมักจากมูลโค ผลงานวิจัยพืชสมุนไพร เช่น สารสกัดจากต้นเทียนกิ่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแก่นตะวัน ผลิตภัณฑ์สบู่จากกาวเครือขาว มังคุด ดอกดาวเรือง และนมแพะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน นำเมล็ดพันธุ์ผักไปแจกแก่ประชาชน ได้แก่ เมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา กะเพรา ฟักเขียว  มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่และพันธุ์สีดา ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ ภาควิชาโรคพืช นำผลิตภัณฑ์ เชื้อบาซิลัส เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์สำหรับควบคุมโรคพืชและผลิตภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มาสำหรับควบคุมโรคพืช โดยมี นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีและเปิดงาน มีหน่วยงานราชการ ประชาชน เข้ามาเยี่ยมชมบูทของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในครั้งนี้เป็นจำนวน 200 คน