รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมสภากาแฟและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563

DSC 8654

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภากาแฟโรงเรียนการบิน โดยมี นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบของขวัญ(ข้าวไรซ์เบอรี่)สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่ผู้เข้าร่วมสภากาแฟทุกท่าน เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการในการปฏิบัติงานต่อไป ณ อาคารโรงเก็บเครื่องบิน หมายเลข 1 กองซ่อมบำรุงอากาศยานโรงเรียนการบิน 

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์