ผู้แทนพระองค์มอบเงินเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 4115

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโปรดเกล้าให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกงานสัตวบาล เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ กำแพงแสน เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ต่อไป และนำเยี่ยมดูอาการ “คุณหนึ่ง” สุกรทรงเลี้ยง ที่ขณะนี้มีอาการดีขึ้นแล้ว ซึ่งทางคณะแพทย์เตรียมส่งกลับยังวังทวีวัฒนาในวันศุกร์นี้ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ข่าว/ภาพ โดย: นางวสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์