ม.เกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562

ESD 7216

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562

รูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/166h-zlEi9I1b5aRjdAa3lvtDsry_B508?usp=sharing 

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์