กิจกรรมในแต่ละวัน

  • วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
  • วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
  • วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
  • วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
  • วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
  • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
  • วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
  • วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
  • วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
  • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
  • วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

   สาธิตและอบรม

   • 09.00 - 16.00 น. Science Kits for kids ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 10.00 - 11.00 น. สาธิตการแปรรูปน้ำเห็ด 3 สหาย ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 - 12.00 น. สาธิตการทำฟีโรโมนล่อแมลง ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 13.00 - 14.00 น. สาธิตการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์ ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 13.00 - 14.00 น. นมพาสเจอร์ไรส์ปลอดภัยและได้ประโยชน์ ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 14.00 - 15.00 น. การย้ายปลูกกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ

   สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

   • 09.00 - 12.00 น. เสวนาวิชาการเรื่อง “รู้ทัน รู้ไว ใส่ใจอาหารและน้ำ : ลดความเสี่ยงอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" ณ ห้อง 209 ศร.3
   • 09.00 - 12.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมกุ้งมาโครเพื่อการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม” ณ ห้อง 304 ศร.3

   การประกวดและการแข่งขัน

   • 09.00 -15.00 น. แข่งขันการจัดสวนโต๊ะ นิสิตระดับปริญญาตรี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.สาธิต มก.กพส. ณ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
   • 09.00 -12.00 น. แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

   อบรม & สาธิตวิชาชีพ สร้างอาชีพตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน
   การสาธิต วิชาชีพ ชมฟรี!
   ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

   • 10.00 น. ไส้กรอกไก่โฮมเมด
   • 13.00 น. เห็ดโคนน้อย ประโยชน์ไม่น้อย

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวทีกลาง

   • 18.30 เป็นต้นไป การแสดงวงดนตรี นนทรีแบนด์ เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

   งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2562

   • 12.00 - 16.00 น. แข่งขันกินหมูย่าง/โชว์และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู (แหนมหมู) ณ เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

   สาธิตและอบรม

   • 08.30 - 16.00 น. ประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
   • 09.00 - 16.00 น. Science Kits for kids ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 09.00 - 10.00 น. สบู่เหลวน้ำนม ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 10.00 - 11.00 น. สาธิตการทำน้ำสมุนไพรสามเซียน ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 - 12.00 น. สาธิตการทำ tissue culture ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 - 12.00 น. วัสดุปลูกคุณภาพสูงและน้ำหมักปลาด้วยถังกวนอัตโนมัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ
   • 13.00 - 14.00 น. สาธิตการทำเหยื่อกำจัดมดอย่างง่าย ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 14.00 - 15.00 น. สาธิตการทำปุ๋ยไคโตรซานจากเปลือกกุ้ง ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 14.00 – 15.00 น. การปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ

   การประกวดและการแข่งขัน

   • 08.00 -16.30 น. แข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 08.00 -16.30 น. แข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP THE WORLD” ณ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
   • 08.30 - 15.00 น. แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 2562 ณ ห้อง E8404 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   • 08.30 - 13.30 น. แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านสัตวแพทย์หัวข้อ สัตว์ปลอดโรค ประชาชนเข้าใจ ในโรคพิษสุนัขบ้า ปีที่ 2 ณ ห้อง 302 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   • 09.00 - 12.00 น. แข่งขันทักษะกีฬาเดาะลูกตะกร้อครั้งที่ 6 ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 09.00 - 12.00 น. ประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศน์จำลอง ณ ห้อง 309 อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

   อบรม & สาธิตวิชาชีพ สร้างอาชีพตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน
   การสาธิต วิชาชีพ ชมฟรี!
   ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

   • 10.00 น. วาฟเฟิลไส้ทะลัก
   • 13.00 น. มารู้จักกระต่าย 8 สายพันธุ์กันเถอะ

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวทีกลาง

   • 13.00 - 16.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 18.30 เป็นต้นไป การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “นาฏศิลป์ 4 ภาค” เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

   งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2562

   • 08.00 - 16.00 น. แข่งขันคล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง) อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์
    แข่งขันสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง) ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

    

  • วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

   สาธิตและอบรม

   • 08.30 - 16.00 น. กิจกรรมสอนทำอาหาร/ประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
   • 09.00 - 16.00 น. Science Kits for kids ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 09.00 - 10.00 น. โยเกิร์ตสุขภาพดี ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 10.00 - 11.00 น. การแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ
   • 10.00 - 11.00 น. สาธิตการทำถ่านมูลวัว ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 - 12.00 น. สาธิตการทำโยเกิร์ต ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 13.00 - 14.00 น. สาธิตการทำปุ๋ยไคโตรซานจากเปลือกกุ้ง ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 14.00 - 15.00 น. สาธิตการทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงในนาข้าว ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 14.00 - 15.00 น. ปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบไม่กลับกอง ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ

   สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16
   พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ

   • 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
   • 09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดการประชุมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ คอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
   • 09.15 - 09.30 น. พิธีมอบรางวัลงานวิจัยคุณภาพประจำปี 2561
   • 09.45 - 10.45 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อนาคตเกษตรสมัยใหม่ ใส่ใจสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ คอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
   • 11.00 - 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมนักกีฬาสำหรับโอลิมปิก 2020” ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • 11.00 - 12.30 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศาสตร์ยาไทยกับการใช้กัญชา” ณ คอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
   • 13.00 - 16.00 น. “ Deep Learning กับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ” ณ ห้อง9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
   • 13.00 – 14.30 น. สาธิต การประเมิน VO /การประเมินประสิทธิภาพของการออกแรงผลักพื้น /การกำหนด โปรแกรมอาหารสำหรับนักกีฬา ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • 13.30 - 16.30 น. เสวนาผลดีและผลเสียของกัญชา ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
   • 13.30 - 16.30 น. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ณ ลานอเนกประสงค์ ศร. 2
   • 13.00 - 17.00 น. ประชุมวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
   • 14.30 – 16.30 น. นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

   การประกวดและการแข่งขัน

   • 08.00 - 16.00 น. การประกวดกล้วยไม้ 11 หมวด 100 ชุด สกุลแวนดา, สกุลคัทลียาและสกุลใกล้เคียง, สกุลหวาย,สกุลออนซิเดียมฟาแลนนอฟซีส และสกุลใกล้เคียง, สกุลรองเท้านารี และสกุลใกล้เคียง, สกุลรีแนนเทอรา อะแรคนีส อแรนดา และสกุลใกล้เคียง, สกุลแกรมมาโต สปาโตกลอสติส ซิมบิเดียม และสกุลใกล้เคียง, กล้วยไม้ลูกผสมช่อแรก,กล้วยไม้พันธุ์แท้, กล้วยไม้สกุลอื่นๆ (ที่มีดอก), กล้วยไม้ต้นสวยใบงาม และใบด่าง ณ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
   • 09.00 - 12.00 น. แข่งขันตะลุยโลกสัตว์น่ารู้ ณ ห้อง 309 อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวทีกลาง

   • 08.30 - 12.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตสาขาพลศึกษาและกีฬา เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 13.00 - 16.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 18.30 เป็นต้นไป การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “ ลำตัด / ฉ่อย / อีแซว” เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

   งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2562

   • 08.00 - 16.00 น. แข่งขันคล้องโค ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

    

  • วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

   สาธิตและอบรม

   • 08.30 - 16.00 น. กิจกรรมสอนทำขนม/ประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
   • 09.00 - 10.00 น. สบู่กลีเซอรีนน้ำนม ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 09.00 - 16.00 น. Science Kits for kids ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 13.00 - 14.00 น. สาธิตการขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

   สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

   • 08.30 - 12.00 น. ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีที่ 10 หัวข้อ “จับกระแส ลดความเสี่ยง ร่วมต้านวิกฤติสัตว์น้ำไทย” ณ ห้อง 303 ศร. 3
   • 08.30 - 15.00 น. สัมมนาวิชาการสัตว์ป่า หัวข้อ “การควบคุมประชากรสัตว์ป่า: ทางเลือกในการอนุรักษ์” ณ ห้อง 209 ศร. 3
   • 08.30 - 17.00 น. ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 18 หัวข้อ “ปรับกลยุทธ์ หยุด ASF” ณ ห้อง 302 ศร. 3
   • 08.30 - 16.30 น. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
   • 09.00 - 16.30 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย “วิทยาศาสตร์ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” ณ ห้อง 204 / 205 ศร. 2
   • 09.00 - 12.00 น. สัมมนาวิชาการเรื่อง “ทักษะ Digital เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องสัมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 09.00 - 09.45 น. บรรยายพิเศษเรื่อง " ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก" ณ ห้องประชุม 1 ศร. 3
   • 09.00 - 15.00 น. สัมมนาวิชาการด้านโคนม หัวข้อ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโคนม” ณ ห้อง 301 ศร. 3
   • 09.00 - 12.00 น. “คิดต่อ คิดต่าง...การสื่อสารการตลาดสินค้าเกษตรในยุคดิจิทัล” ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
   • 09.30 - 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “วิกฤตศัตรูพืช.......ภัยร้ายต่อภาคการเกษตรไทย” ณ ห้อง 203 ศร. 2
    - สถานการณ์ปัจจุบันแมลงศัตรูข้าวโพดและแนวทางการรับมือ
    - สถานการณ์ปัจจุบันโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรค blood disease ในกล้วย”
   • 09.45 - 11.45 น. เวทีเสวนา "การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุม 1 ศร. 3
   • 10.00 - 12.00 น. “การใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน” ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
   • 11.00 - 12.00 น. เสวนา การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และการยกระดับผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล (ศนย์วิจัย) ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 13.00 - 17.00 น. ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์ปีก ปีที่ 10 หัวข้อ “การประเมินและการวินิจฉัย ปีที่ 4 (Poultry
    diseases: Assessment and Diagnosis IV)” ณ ห้อง 303 ศร. 3
   • 13.00 - 16.00 น. ประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ณ ห้องสัมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

   การประกวดและการแข่งขัน

   • 08.00 - 12.00 น. ประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 08.15 - 13.00 น. แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 303 / 304 ศร.2
   • 08.30 - 16.00 น. เมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ ณ อาคาร 4 ห้อง 4401 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   • 08.00 - 12.00 น. แข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 11 ณ 301 และ 302 ศร. 2
   • 08.30 - 16.30 น. แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 11 ณ ห้อง 204 และ 205 ศร. 2 และห้อง 205/206 ห้องชัยพฤกษ์ อาคาร 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • 08.30 - 16.00 น. การตอบปัญหาฟิสิกส์ ครั้งที่ 1 (The 1 Physics Challenge 2019) ณ ห้อง 512 อาคาร 14 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • 09.00 - 12.00 น. แข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ณ ห้อง 202 ศร. 2
   • 09.00 - 12.00 น. แข่งขันความรู้ทางด้านประมง ครั้งที่ 5 ณ ห้อง 211 ศร.3

   อบรม & สาธิตวิชาชีพ สร้างอาชีพตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน
   การสาธิต วิชาชีพ ชมฟรี!
   ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

   • 10.00 น. ศิลปะในขนม “วุ้นดอกไม้ 3 มิติ”
   • 13.00 น. การเพาะต้นอ่อน เพื่อทานในครัวเรือน

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวทีกลาง

   • 16.30 เป็นต้นไป แข่งขันมวยไทยนานาชาติ เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

   งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2562

   • 08.00 - 16.00 น. แข่งขันสะบัดแส้ ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง) ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

    

  • วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

   สาธิตและอบรม

   • 09.00 - 16.00 น. สื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาครูและชุมชน ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 09.00 - 10.00 น. การทำซอสผัดไทยและการปรุงผัดไทย ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 10.00 - 11.00 น. สาธิตการแปรรูปน้ำเห็ด 3 สหาย ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 - 12.00 น. สาธิตการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสควบคุมโรคพืช ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 13.00 - 14.00 น. น้ำเก๊กฮวย น้ำกระเจี๊ยบพุทธราจีน ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 13.00 - 14.00 น. สาธิตการวิเคราะห์ดินอย่างง่าย ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 14.00 - 15.00 น. สาธิตสูตรน้ำมันเขียวสมุนไพร (ยาหม่องน้ำ) บรรเทาแมลงสัตว์กัดต่อย ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 – 12.00 น. วัสดุเพาะกล้าอย่างง่าย ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ
   • 14.00 – 15.00 น. เทคนิคการปรุงดินและการปลูกแคคตัสสำหรับมือใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองสระพระพิรุณ

   สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

   • 09.00 - 12.00 น. "กินผัก ผลไม้ เป็นยา บอกลาโรคร้าย" ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
   • 10.00 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “สายพันธุ์กัญชาและกัญชงและสรรพคุณทางยาในการรักษาโรค” ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
   • 13.00 - 16.00 น. เสวนาผลดีและผลเสียของกัญชา ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

   การประกวดและการแข่งขัน

   • 07.30-15.30 น. ประกวดออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 11 KUSS Aerobic Dance Contest ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

   อบรม & สาธิตวิชาชีพ สร้างอาชีพตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
   การสาธิต วิชาชีพ ชมฟรี!
   ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

   • 10.00 น. พายกรอบขั้นเทพ
   • 13.00 น. มัลเบอร์รี่ จิ๋วแต่ไม่จิ๋ว

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวทีกลาง

   • 08.30 - 16.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 15.30 - 22.00 น. การแข่งขัน “สุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย” ครั้งที่ 5 5 Kuss Model Competition 2019 เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

   งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2562

   • 09.00 - 10.00 น. แข่งขันกินไข่ ณ เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
   • 10.00 - 13.00 น. แข่งขันการประกอบอาหารจากเนื้อไก่ตะเภาทอง ณ เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
   • 14.00 - 16.00 น. แข่งขันเพ้นท์สีเปลือกไข่ ณ เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

   สาธิตและอบรม

   • 08.30 - 16.00 น. ประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
   • 08.00 - 15.00 น. ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางกายผู้สูงอายุ ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 09.00 - 10.00 น. การทำน้ำยำเอนกประสงค์ ; การทำน้ำสลัดฟักทอง น้ำสลัดมันม่วง น้ำสลัดอโวคาโด้ ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 09.00 - 16.00 น. สื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาครูและชุมชน ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 09.00 - 16.00 น. “หลักสูตรนักขับรถแทรกเตอร์มืออาชีพ” ณ ห้อง E9502 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   • 11.00 – 12.00 น. การทำแหนมอนามัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ
   • 13.00 - 14.00 น. การทำผักดองสามรสบรรจุขวด, กิมจิ ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 14.00 – 15.00 น. การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงด้วย “เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” และการปรุงดินปลูกผัก ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ

   สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

   • 08.00 - 16.00 น. “Language Teaching and Tourism in ASEAN Countries” ณ ห้องประชุมอนามัยดำเนตรแกรนด์บอลรูม อาคารศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรมบริการนานาชาติ
   • 08.00 - 12.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “ผลผลิตปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี (Safety Animal Produce for Healthy Lifestyle)” ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย 
   • 09.00 - 16.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปี 2562” ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   • 13.00 - 14.15 น. บรรยายให้ความรู้ ทำอย่างไรให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน

   การประกวดและการแข่งขัน

   • 07.40 - 16.00 น. ประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ “วัฒนธรรมการเกษตร” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 08.00 - 18.00 น. แข่งขัน Crossword Game ครั้งที่ 9 ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 08.00 - 16.00 น. แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรหัวข้อ "เกษตร กำแพงแสน สร้างสรรค์นวัตกรรม ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 08.00 - 16.00 น. ประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะหัวข้อ “สวนชื้น-น้ำใส ใบงาม” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 08.00 - 15.30 น. ประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 08.30 - 16.00 น. แข่งขันควบคุมรถแทรกเตอร์จำลองด้วย Arduino ณ ห้อง 7215 อาคาร 7 และลานตึก 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   • 09.30 - 16.00 น. แข่งขันหอคอยสปาเก็ตตี้จอมพลัง ณ อาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

   อบรม & สาธิตวิชาชีพ สร้างอาชีพตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
   การสาธิต วิชาชีพ ชมฟรี!
   ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

   • 10.00 น. แจ่วบองปลาร้า ของดีบ้านเฮา
   • 13.00 น. แพนเค้กกล้วยหอม

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวทีกลาง

   • 18.30 เป็นต้นไป ประกวด “ธิดาเกษตร” เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

   งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2562

   • 08.00 - 16.00 น. โชว์และสาธิตการประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์
  • วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

   สาธิตและอบรม

   • 09.00 - 10.00 น. การทำเค้กส้ม ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 09.00 - 16.00 น. “หลักสูตรนักขับรถขุดดินมืออาชีพ” ณ อาคาร 9 ห้อง E9502 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   • 09.00 - 16.00 น. สื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาครูและชุมชน ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 10.00 - 11.00 น. สาธิตการทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงในนาข้าว ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 - 12.00 น. สาธิตการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสควบคุมโรคพืช ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 – 12.00 น. การยกระดับการผลิตดอกหน้าวัว ด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่า ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ
   • 13.00 - 14.00 น. การทำคุกกี้ข้าวโอ๊ตธัญพืช ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 13.00 - 14.00 น. สาธิตการผลิตน้ำนมข้าวโพด ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 14.00 – 15.00 น. การแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ

   สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

   • 09.00 - 12.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง "การเลือกใช้น้ำเชื้อโคเนื้อ-โคนม เพื่อการปรับปรุงพันธ์" ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

   การประกวดและการแข่งขัน

   • 08.00 -12.00 น. ประกวดคำประพันธ์ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ ห้อง EDS2-201 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 08.00 -12.00 น. ประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ ห้อง EDS3-403 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 08.00 -18.00 น. ประกวดร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทยชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 09.30 - 16.00 น. KU Cyber Kids 2019& Digital Games for Kids ครั้งที่ 2 ณ EDS3-501 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

   อบรม & สาธิตวิชาชีพ สร้างอาชีพตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
   การสาธิต วิชาชีพ ชมฟรี!
   ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

   • 10.00 น. โคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิล
   • 13.00 น. การผลิตเมล่อนคุณภาพ

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวทีกลาง

   • 18.30 เป็นต้นไป แสดงวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

   งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2562

   • 12.00 - 16.00 น. แข่งขันรีดนมจากเต้าเทียม ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์
   • 10.00 - 16.00 น. แข่งขันเพ้นท์สีเปลือกไข่ ณ เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

    

  • วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

   สาธิตและอบรม

   • 09.00 - 10.00 น. เต้าฮวย ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 09.00 - 16.00 น. "STEM Education กับการออกแบบกิจกรรมคณิตศาสตร์" ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 10.00 - 11.00 น. สาธิตการทำฟีโรโมนล่อแมลง ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 - 12.00 น. สาธิตการทำแหนม ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 13.00 - 14.00 น. สาธิตการทำลูกชิ้น ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 – 12.00 น. อินทผลัมพืชทางเลือกและการตลาด ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ
   • 14.00 – 15.00 น. การปรับปรุงดินและการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางการเกษตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ

   สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

   • 08.00 - 12.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมโคเนื้อไปจีน" ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

   การประกวดและการแข่งขัน

   • 08.30 - 15.00 น. แข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 2 ณ ห้อง112 / 113 อาคาร 14คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • 08.30 - 15.30 น. แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 103 ศูนย์เรียนรวมอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
   • 08.30 – 12.00 น. แข่งขันเขียนแผนธุรกิจ MICE ณ ห้อง 102 ศูนย์เรียนรวมอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
   • 08.30 – 12.00 น. แข่งขันทำขนมทับทิมกรอบ ณ ห้อง 101 ศูนย์เรียนรวมอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
   • 09.00 - 12.00 น. แข่งขันจัดโต๊ะอาหารนานาชาติ ณ 113 ศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ
   • 10.00 - 13.00 น. แข่งขันประกอบอาหารไทย (ส้มตำลีลา) ณ ลานหน้าศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ
   • 13.00 - 16.00 น. แข่งขันผสมเครื่องดื่ม ณ ห้อง104 ศูนย์เรียนรวมอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
   • 13.00 - 16.30 น. แข่งขันทำอาหารว่าง (Finger Food) ณ ห้อง 101 ศูนย์เรียนรวมอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
   • 13.00 - 16.00 น. แข่งขันจัดดอกไม้ ณ ห้อง 104 ศูนย์เรียนรวมอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

   อบรม & สาธิตวิชาชีพ สร้างอาชีพตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
   การสาธิต วิชาชีพ ชมฟรี!
   ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

   • 10.00 น. ชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสน “ให้องค์ความรู้คู่สร้างอาชีพใหม่”
   • 13.00 น. กระถางรักษ์โลก

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวทีกลาง

   • 08.30 - 16.30 น. แสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 18.30 เป็นต้นไป แสดงโขน เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

   งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2562

   • 13.00 - 16.00 น. แข่งขันการทำสเต็กเนื้อ ณ เวทีกลาง คาวบอยแลนด์
  • วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

   สาธิตและอบรม

   • 09.00 - 10.00 น. หมูปิ้งนมสด ฟรี ณ ห้อง B115 ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B
   • 09.00 - 16.00 น. "IoT With KidBright" ณ ห้อง EDS 3-107 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 09.00 - 16.00 น. "STEM Education กับการออกแบบกิจกรรมคณิตศาสตร์" ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 10.00 - 11.00 น. สาธิตการทำน้ำสมุนไพรสามเซียน ณ เวทีกลาง คณะเกษตร
   • 11.00 - 12.00 น. สาธิตการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างง่าย: การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 13.00 - 14.00 น. สาธิตการเตรียมแปลงอ้อยสำหรับการใช้รถตัดอ้อยท่อน ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 – 12.00 น. การสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพร สู่การใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ
   • 14.00 – 15.00 น. การขยายพันธุ์มะนาว ณ ศูนย์ปฏิบัติการ วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ
   • 14.00 - 15.00 น. สาธิตการทำเหยื่อกำจัดมดอย่างง่าย ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน

   การประกวดและการแข่งขัน

   • 08.00 - 12.00 น. แข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • 09.00 - 16.30 น. KU-EDS Cover Dance contest 2019 ครั้งที่ 1 ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

   อบรม & สาธิตวิชาชีพ สร้างอาชีพตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน
   การสาธิต วิชาชีพ ชมฟรี!
   ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

   • 10.00 น. การเปลี่ยนขยะเป็นไม้กวาดรีไซเคิล
   • 13.00 น. ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวทีกลาง

   • 18.30 เป็นต้นไป ประกวด “วงดนตรีลูกทุ่ง” เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

   งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2562

   • 08.00 - 16.00 น. โชว์และสาธิตการประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

    

  • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

   สาธิตและอบรม

   • 13.00 - 14.00 น. สาธิตสูตรน้ำมันเขียวสมุนไพร (ยาหม่องน้ำ) บรรเทาแมลงสัตว์กัดต่อย ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
   • 11.00 – 12.00 น. การทำโยเกิร์ต ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สระพระพิรุณ

   สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

   • 09.00 - 12.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์การผลิตและการส่งออกแพะในปัจจุบัน” ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

   อบรม & สาธิตวิชาชีพ สร้างอาชีพตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
   การสาธิต วิชาชีพ ชมฟรี!
   ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

   • 10.00 น. ไส้กรอกอีสาน อร่อยง่ายๆ สไตล์ลูกทุ่ง
   • 13.00 น. การผสมดินสำหรับปลูกพืช

   การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวทีกลาง

   • 18.30 เป็นต้นไป ประกวด “ขับร้องเพลงลูกทุ่ง” เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

   งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2562

   • 10.00 - 14.00 น. สาธิตเมนูอาหารข้าวหมกแพะ ณ เวทีกลาง คาวบอยแลนด์

    

  งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  วันที่ 1-10 ธันวาคม 2562

  Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus