กิจกรรมในแต่ละวัน

 • วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
 • วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
 • วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
 • วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
 • วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

  สาธิตและอบรม

  • 09.00-16.00 น. นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00-16.00 น. การอบรมบอร์ด KidBright ห้อง EDS3-107 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 10.00-11.00 น. สาธิต “สมุนไพรน็อคแมลงสัตรูพืช” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. สาธิต “ฮอร์โมนจากผลไม้สุก” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น. สาธิต “การทำสบู่รังไหม” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. สาธิต “น้ำหมักอินทรีย์ฮอร์โมนพืช” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 15.00-16.00 น. สาธิต “ยาฆ่าหญ้าสูตรเกลือ” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. การอบรม “การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงโดยไม่กลับกอง” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. การอบรม “การแปรรูปกล้วย” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. เสวนา “มดตัวเล็ก กับการจัดการที่ไม่เล็ก” ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. เสวนา “การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา และแบคทีเรียบาซิลลัสควบคุมโรคพืช” ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและการแข่งขัน

  • 08.30-16.00 น. ประกวดร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย และคีตะมวยไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30-16.00 น. ประกวดคำประพันธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต ห้อง EDS 2-201, EDS 2-203 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.30-16.00 น. การประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต ห้อง EDS3-403 คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
  • 08.00-18.00 น. การประกวดแมวพันธุ์ไทย และแมวพันธุ์ต่างประเทศ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • 08.30-16.00 น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งรอบคัดเลือก เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00-15.00 น. การประกวดแข่งขันการจัดสวนโต๊ะ งานกล้วยไม้ Expo’ สระพระพิรุณ

  มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ
  การสาธิตวิชาชีพและประกวดแข่งขัน ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

  • 11.00 – 12.00 น. “ทองหยิบ” ขนมไทย..ใครว่ายาก
  • 14.00 – 15.00 น. มาเพาะ “ต้นอ่อนผัก”..รักสุขภาพกันเถอะ

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

  • 08.00-16.00 น. การแข่งขันคล้องโคประเภทประชาชนทั่วไป รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ อารีน่า คาวบอยแลนด์

  Open House

  • เวลา 09.00-16.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม Open House ณ Learning Space ชั้น 1 ตึกคณะเกษตรกำแพงแสน

   

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

  สาธิตและอบรม

  • 09.00-16.00 น. นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 10.00-11.00 น. สาธิต “ไข่สารพัดไข่” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. สาธิต “สมุนไพรน็อคแมลงสัตรูพืช” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. สาธิต “สมุนไพรไล่แมลง” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 15.00-16.00 น. สาธิต “ยาฆ่าหญ้าสูตรเกลือ” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. อบรม “สร้างแรงจูงใจการปลูกผักปลอดสารพิษและผักเพื่อสุขภาพ” ห้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. อบรม “การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. - เสวนา “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินอย่างง่าย” ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและการแข่งขัน

  • 08.00-16.00น. การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 1 อาคาร 14 ห้อง 112-113 ศวท.
  • 09.00 - 14.00 น. การประกวดโครงงาน KidBright ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

  • 08.00-16.00 น. การแข่งขันคล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง) อายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
   การแข่งขันสะบัดแส้ ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง) อารีน่า คาวบอยแลนด์

  Open House

  • เวลา 09.00-16.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม Open House ณ Learning Space ชั้น 1 ตึกคณะเกษตรกำแพงแสน

   

 • วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

  สาธิตและอบรม

  • 09:00-16:00 น. เทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกล โดยภาควิชา วิศวกรรมเกษตร ร่วมกับ บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
   ห้อง 9501 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 09:00-16:00 น. อบรม เทคโนโลยีสีข้าว ห้อง 7108 อาคาร 7 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 09.00-16.00 น. นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 10.00-11.00 น. สาธิต “การวิเคราะห์ดินอย่างง่าย” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. สาธิต “น้ำหมักกำจัดวัชพืชจากสับปะรด” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น. สาธิต “การขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย”ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. สาธิต “ปลูกพืชสวนครัวไม่ใช้ดิน” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. อบรม “การผสมพันธุ์ถั่ว” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. อบรม “การผลิตต้นอ่อนผักโขม” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. เสวนาวิชาการ “พืชพรรณรสเปรี้ยว” ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. เสวนาวิชาการ “Conservation Biological Control การป้องกันศัตรูพืชแบบชีววิทยาอนุรักษ์” ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและการแข่งขัน

  • 08.00-12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา ห้องสัมมนา อาคาปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.00-12.00 น. การแข่งขันความรู้ทางการประมง ครั้งที่ 4 ศร. 3-211
  • 08.30-13.30 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ หัวข้อ “สัตว์ปลอดภัย ประชาชนเข้าใจในโลกพิษสุนัขบ้า” ห้องบรรยาย 4-301 , 4-302 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ
  การสาธิตวิชาชีพและประกวดแข่งขัน ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

  • 11.00 – 12.00 น. รวยด้วย “สบู่กลีเซอรีน”
  • 14.00 – 15.00 น. สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย QR-Code

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

  • 10.00-14.00 น. การแข่งขันประกอบอาหารจากเนื้อไก่ตะเภาทอง ณ เวทีกลางลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน คาวบอยแลนด์

  Open House

  • เวลา 09.00-16.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม Open House ณ Learning Space ชั้น 1 ตึกคณะเกษตรกำแพงแสน
  • 13.00-16.00 น. Open House ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 13.00-16.00 น. Open House ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   

 • วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

  สาธิตและอบรม

  • 09:00-16:00 น. อบรม เทคโนโลยีสีข้าว ห้อง 7215 อาคาร 7 ภาควิชา วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 09.00-16.00 น. นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 10.00-16.00 น. การทำอาหาร “ข้าวคลุกกะปิ” สำนักหอสมุด กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. การทำแหนมอนามัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13:00-16:00 น. เเนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เพื่ออนาคตการเกษตร 4.0 ห้อง 9401 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. การผลิตเมล่อน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

  สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

  • 08.30-17.00 น. สัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 17 “การใช้ Antibiotic ที่ถูกวิธีในสุกร” ศร. 3 ห้อง 302
  • 08.30-12.00 น. สัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีที่ 9 “การประยุกต์ใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพในการลดปัญหาโรคติดเชื้อและปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในสัตว์น้ำ” ศร. 3 ห้อง 303
  • 08.30-15.00 น. สัมมนาวิชาการด้านโคนม “Update โรคติดเชื้อที่สำคัญในฟาร์มโคนม” ศร. 3 ห้อง 301
  • 08.30-15.00 น. สัมมนาวิชาการสัตว์ป่าเนื่องในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 “สรุปสาระสำคัญจากงานประชุมวิชาการสัตว์ป่าระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 และการให้ความรู้ เรื่อง การคืนสัตว์สู่ธรรมชาติมิติใหม่ แห่งการอนุรักษ์” ศร. 3 ห้อง 209
  • 13.00-17.00 น. สัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์ปีก ปีที่ 9 “การประเมินและการวินิจฉัย ปีที่ 3 (Poultry Diseases: Assessment and Diagnosis III)” ศร. 3 ห้อง 303

  การประกวดและการแข่งขัน

  • 08.00-16.00น. การประกวดกล้วยไม้ สกุลแวนดา, สกุลคัทลียาและสกุลใกล้เคียง,สกุลหวาย, สกุลออนซิเดียม ฟาแลนนอฟซีส และสกุลใกล้เคียง,สกุลรองเท้านารี และสกุลใกล้เคียง, สกุลรีแนนเทอรา อะแรคนีส อแรนดา และสกุลใกล้เคียง, สกุลแกรมมาโต สปาโตกลอสติส ซิมบิเดียม และสกุลใกล้เคียง, กล้วยไม้ลูกผสมช่อแรก, กล้วยไม้พันธุ์แท้, กล้วยไม้ สกุลอื่นๆ (ที่มีดอก), กล้วยไม้ต้นสวยใบงามและใบด่าง งานกล้วยไม้ Expo’ สระพระพิรุณ
  • 08.00-16.30 น. การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.00-12.00 น. การแข่งขันทักษะกีฬาเดาะลูกตะกร้อครั้งที่ 5 ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.00-12.00 น. การประกวดเมล็ดพันธุ์ในกรอบรูป คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 08.00-15.30 น. การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 08.00-15.30 น. การประกวดการจัดสวนถาด คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 08.30-13.00 น. การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 10 ศร.2-301 และ 302
  • 08.30-15.00 น. การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ห้อง E8403 ชั้น 4 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 08.30-16.00 น. เมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ ห้อง E4401 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 08.00-16.30 น. การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก "KEEP THE WORLD" ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00-12.00 น. การแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ศร.2-201
  • 09.00-16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 10 อาคาร 4 ศวท.
  • 09.00-12.00 น. ยุวชนคนรักจุลินทรีย์ ศร.2-301 และ 302
  • 09.00-12.00 น. โครงการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ศร.3-301
  • 10.00 – 12.00 น. การแข่งขันประกอบอาหาร ระดับเยาวชน “Healthy Food For Fun Cooking Contest” มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร

  มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ
  การสาธิตวิชาชีพและประกวดแข่งขัน ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

  • 10.00 – 12.00 น. การแข่งขันประกอบอาหาร ระดับเยาวชน “Healthy Food For Fun Cooking Contest”
  • 14.00 – 15.00 น. นำเสนอผลิตภัณฑ์และแบ่งปันความรู้ด้านการเกษตร โดยกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เขตภาคตะวันตก

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

  • 10.00 - 11.00 น. การแข่งขันกินไข่ เวทีกลาง ลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน คาวบอยแลนด์
  • 11.30 - 14.00 น. การแข่งขันกินหมู เวทีกลาง ลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน คาวบอยแลนด์

  Open House

  • เวลา 09.00-16.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม Open House ณ Learning Space ชั้น 1 ตึกคณะเกษตรกำแพงแสน
  • 08.30-12.00 น. Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาคารการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (อาคาร 9)
  • 09.00-12.00 น. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บริเวณโถงศร. 2 ชั้น 1 และห้อง 301
  • 09.00-16.00 น. Open House ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • 09.00-16.00 น. Open House คณะประมง บูธนิทรรศการคณะประมง สระพระพิรุณ

   

 • วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

  สาธิตและอบรม

  • 09.00-16.00 น. นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 10.00-11.00 น. สาธิต “น้ำหมักชีวภาพน้ำซาวข้าว” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. สาธิต “ศิษย์เก่าเล่าเรื่องไข่อินทรีย์” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น. สาธิต “ฮอร์โมนจากผลไม้สุก” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. สาธิต “การผลิตน้ำนมข้าวโพด” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น. สาธิต “ศิษย์เก่าเล่าเรื่องไข่อินทรีย์” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น. เสวนา “การตรวจสอบคุณภาพไข่เพื่อการบริโภค” ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. เสวนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์(Carbon Footprint)” ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. เสวนา “การสร้างแบรนด์สินค้าทางการเกษตร” ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน กำแพงแสน
  • 13.00-15.00 น. อบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลแวนดาและกล้วยไม้สกุลช้าง งานกล้วยไม้ Expo’ สระพระพิรุณ
  • 14.00-15.00 น. “โดรน” เพื่อการเกษตร 4.0 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและการแข่งขัน

  • 09.00-16.00 น. การประกวดออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10 เวทีกลางงานเกษตร

  มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ
  การสาธิตวิชาชีพและประกวดแข่งขัน ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

  • 11.00 – 12.00 น. แต่งแต้มสีสันให้กับผ้าด้วยการมัดย้อม
  • 14.00 – 15.00 น. “ขนมชั้นแฟนซี/ขนมชั้นกุหลาบ” ขนมไทย..ใครก็ทำได้

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

  • 08.00-16.00 น. งานประกวดแพะเนื้อ-แพะนม ครั้งที่ 10 อารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 10.00-16.00 น. การแข่งขันเพ้นท์สีเปลือกไข่ เวทีกลาง ลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน คาวบอยแลนด์

  Open House

  • เวลา 09.00-16.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม Open House ณ Learning Space ชั้น 1 ตึกคณะเกษตรกำแพงแสน
  • 08.30-16.00 น. Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาคารการเรียนการสอน
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (อาคาร 9)

   

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

  สาธิตและอบรม

  • 09:00-16:00 น. อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยแบบจานใช้กำลังขับเพื่อลดปัญหา อ้อยไฟไหม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 09:00-16:00 น. เทคโนโลยีการฉีดพ่นสารเคมีแบบลดการฟุ้งกระจาย (Anti-drift spray nozzle) อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 09:00-16:00 น. อนาคตข้าวไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 09.00-16.00 น. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางกายผู้สูงอายุ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00-16.00 น. นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 10.00-16.00 น. กิจกรรม “จิตรกรน้อย” สำนักหอสมุด กำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น. สาธิต “การปลูกมะนาวในห่วงชีเมนต์” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. สาธิต “น้ำหมักชีวภาพน้ำซาวข้าว” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น. สาธิต “การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสควบคุมโรคพืช” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. สาธิต “จุลินทรีย์หน่อกล้วย” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. อบรม “การทำขิงผงสำเร็จรูป” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. อบรม “การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองในครัวเรือน” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. เสวนาวิชาการ “Plant Factory การผลิตพืชในอนาคต” ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. เสวนาวิชาการ “Plant Factory การผลิตพืชในอนาคต” ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

  สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

  พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและการบรรยายพิเศษ

  • 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • 09.00-09.15 น. พิธีเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดการประชุมโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • 09.15-09.30 น. พิธีมอบรางวัลงานวิจัยคุณภาพประจำปี 2560 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านรายนามผู้เข้ารับรางวัลโดย ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • 09.30-09.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
  • 10.00-11.00 น. การบรรยายพิเศษ “การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ยุคเศรษฐกิจชีวภาพ” โดย วิทยากรพิเศษ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • 13.30-16.30 น. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ลานเอนกประสงค์ ศร. 2
  • 13.00-15.00 น. เสวนาวิชาการด้านเทคนิค ธรณี-วิศวกรรม “ปฏิบัติการ (ลับ) เจาะถ้ำหลวง” โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์และคณะ ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 13.30-14.30 น. เสวนาวิชาการ “Mental Health: How to Stay Sane in an Insane World through Holistic Mean” โดย Teressa Sui, Lotus Live TV, Hong Kong ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • 14.30-15.30 น. เสวนาวิชาการ “Boosting Brain Power” โดย Teressa Sui, Lotus Live TV, Hong Kon ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

  การประกวดและการแข่งขัน

  • 08.00-16.00 น. การแข่งขัน Crossword competition ครั้งที่ 8 ห้อง EDS 3-403, EDS 3-404 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 08.00-16.30 น. การแข่งขันควบคุมรถแทรกเตอร์จำลองด้วย arduino อาคาร 7 คณะวิศวกรรมศาตร์ กำแพงแสน
  • 09.00-12.00 น. ประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศน์จำลอง รอบสอง อาคาร 1 ศวท. ห้อง 309
  • 09.00-12.00น. การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00-16.00 น. การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์

  มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ
  การสาธิตวิชาชีพและประกวดแข่งขัน ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

  • 11.00 – 12.00 น. เหยื่อตกปลา DIY สร้างอาชีพ
  • 14.00 – 15.00 น. เคี้ยวเพลินไปกับ “คอนเฟลกคาราเมล”

  การแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อช่วยเหลือช้างและสัตว์ป่า
  เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป

  • คู่ที่ 1 ทีมอาวุโสนครปฐมและราชบุรี พบกับ ทีม มก.กพส.
  • คู่ที่ 2 ทีมดารา นำโดย อเล็กซ์ เรนเดล, เกรท วรินทร, แจ๊บ เพ็ญเพชร และ กิก ดนัย พบกับ ทีมสัตวแพทย์ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ สนามกีฬากลาง มก.กพส.

  Open House

  • เวลา 09.00-16.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม Open House ณ Learning Space ชั้น 1 ตึกคณะเกษตรกำแพงแสน

   

 • วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

  สาธิตและอบรม

  • 09:00-16:00 น. หลักสูตรนักขับรถแทรกเตอร์มืออาชีพ อาคาร 9 และแปลงสาธิตเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 09.00-16.00 น. นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 10.00-16.00 น. การทำขนม “บราวนี่” สำนักหอสมุด กำแพงแสน
  • 10.00-11.00 น. สาธิต “การทำปุยฝ้ายกล้วยน้ำว้า” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. สาธิต “การทำขิงผงสำเร็จรูป” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น. สาธิต “น้ำหนักชีวภาพ และ ปุ๋ยหมักแห้ง” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. - อบรม “การทำโยเกิร์ต” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. - อบรม “การทำยาหม่องพญายอ” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

  สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

  • 08.00-16.00 น. การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 08.30-12.00 น. เสวนาวิชาการโคเนื้อ "ธุรกิจโคเนื้อในปัจจุบัน...แล้วเราจะเดินอย่างไร" ศร.3 ห้อง 210
  • 08.30-12.00 น. สัมมนาวิชาการ “การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ศร. 3 ห้อง 304
  • 08.30-16.00 น. สัมมนาวิชาการ “Thailand and Education Reform: English Language Learning and Teaching”
   1. PLC and Classroom Action Research for School Teachers: A Case Study of English Teachers in Petchaburi โดย ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล อดีตประธานหลักสูตรภาษา อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   2. ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปครูไทย โดย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
   3. Developing Students’ Critical Thinking Skill โดย รศ.อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ อดีตนายกสมาคมครู ผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
   4. Intercultural English Language Learning VS Service Industry and Tourism โดย อ.ดร.อนามัย ดำเนตร ประธานคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
    อาคารศูนย์เรียนรวม อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ห้อง 106
  • 09.00-12.00 น. สัมมนาวิชาการ “กัญชา พืชร้ายหรือสมุนไพร ทางเลือก แห่งอนาคต”โดย นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • 09.00-12.00 น. เสวนาวิชาการ “ศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนา ศักยภาพมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์, คุณศิวโรฒน์ จิตนิยม ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00-09.30 น. เสวนาวิชาการ “Athletic Trainer Role and Duty in Sport” โดย Assoc. Prof. Mark Hoffman Oregon State University, USA. ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • 09.00-12.00 น. เสวนาวิชาการ "ไก่พื้นเมือง...เลี้ยงอย่างไรให้ (เกษตรกร)รอดและยั่งยืน" ศร.3 ห้อง 305
  • 09.30-12.00 น. เสวนาวิชาการ “Concussion Evaluation and Management” โดย Assoc. Prof.Mark Hoffman Oregon State University, USA. ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • 09.00-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศร. 3 ห้อง 302
  • 09.30-15.00 น. สัมมนาวิชาการโคนม เรื่อง "ผู้เลี้ยงโคนมไทยแข่งขัน (ต้นทุนหรือคุณภาพ) อย่างไร? หลังเปิด FTA ปี 2564"
   ศร.3 ห้อง 211
  • 09.00-12.30 น. เสวนาวิชาการ “เส้นทางสู่...ธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์ ในยุคดิจิทัล” โดย
   1. ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
   2. คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
   3. คุณอภิวรรษ สุขพ่วง ผู้ก่อตั้ง ไร่สุขพ่วง ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย จังหวัดราชบุรี ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
    ศร. 3 ห้อง 302
  • 13.00-16.00 น. บรรยายเรื่อง Concussion Rehabilitation for return to sportsโดย Assoc.Prof.Mark Hoffman Oregon State University, USA. ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

  การประกวดและการแข่งขัน

  • 08.00-16.00 น. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (Kasetsart Water Rocket Championship 2018 : KWRC 2018) สนามรักบี้
  • 08.00-16.00 น. การแข่งขันวิศวกรสะพานไม้ไอศกรีม อาคาร 6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ
  การสาธิตวิชาชีพและประกวดแข่งขัน ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

  • 11.00 – 12.00 น. “ปั้นขลิบไส้ปลา” ของว่างชาววัง..คนนอกวังก็ทำได้
  • 14.00 – 15.00 น. เปลี่ยนเศษผ้า..มาเป็นเครื่องประดับ

  Open House

  • เวลา 09.00-16.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม Open House ณ Learning Space ชั้น 1 ตึกคณะเกษตรกำแพงแสน

   

 • วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

  สาธิตและอบรม

  • 09:00-16:00 น. หลักสูตรนักขับรถขุดดินมืออาชีพ อาคาร 9 และแปลงสาธิตเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • 09.00-16.00 น. นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม
   นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 10.00-11.00 น. สาธิต “การวิเคราะห์ดินอย่างง่าย” คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. สาธิต “การทำโยเกิร์ต” คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น. สาธิต “จุลินทรีย์หน่อกล้วย” คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. สาธิต “น้ำหมักอินทรีย์ฮอร์โมนพืช” คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 15.00-16.00 น. สาธิต “ยาฆ่าหญ้าสูตรเกลือ” คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. การผลิตวัสดุปลูกจากกาบมะพร้าวโดยไม่ใช้ดิน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. แยมกล้วยน้ำว้าผสมมะนาวโห่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. เสวนา “การสร้างแบรนด์สินค้าทางการเกษตร” ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น. เสวนา “การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อครัวเรือนรักษ์โลก” ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

  การประกวดและการแข่งขัน

  • 08.00-16.00 น. การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ สำหรับนักเรียน งานกล้วยไม้ Expo’ สระพระพิรุณ
  • 08.00-16.00 น. Digital Game for Kids ครั้งที่ 1 ห้อง EDS 3-107 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 09.00-15.00 น. การแข่งขัน "eSport Championship 2018 @ Sport Game : FIFA 18" คอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.
  • 18.00-22.00 น. การแข่งขันสุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 4 ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

  มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ
  การสาธิตวิชาชีพและประกวดแข่งขัน ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

  • 11.00 – 12.00 น. ขายของออนไลน์..ทำอย่างไรให้ปังเว่อร์
  • 14.00 – 15.00 น. “ขนมดอกจอกสมุนไพร” อร่อยง่ายได้สุขภาพ

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

  • 08.00-12.00 น. ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ เพศเมีย กรรมการจากสมาคมบราห์มัน ออสเตรเลีย อาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 08.00-16.00 น. งานประมูลสุกรพันธุ์ โรงเรือนประมูลสุกร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
  • 13.00-17.00 น. ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพศเมีย กรรมการจากสมาคมโคเนื้อ พันธุ์กำแพงแสน อารีน่า คาวบอยแลนด์

  Open House

  • เวลา 09.00-16.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม Open House ณ Learning Space ชั้น 1 ตึกคณะเกษตรกำแพงแสน
  • 09.00-15.00 น. Open House คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

   

 • วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

  สาธิตและอบรม

  • 09.00-16.00 น. นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • 10.00-11.00 น. สาธิต “การทำสบู่รังไหม” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. สาธิต “การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสควบคุมโรคพืช” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น. สาธิต “ฮอร์โมนนมสดและฮอร์โมนไข่” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. สาธิต “สมุนไพรไล่แมลง” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 15.00-16.00 น. สาธิต “ยาฆ่าหญ้าสูตรเกลือ” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. เสวนาวิชาการ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)” ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-15.00 น. อบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เกาะขอนและติดต้นไม้ งานกล้วยไม้ Expo’สระพระพิรุณ
  • 11.00-12.00 น. การปลูกกล้วยให้มีคุณภาพ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. รากสามสิบแช่อิ่ม ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

  มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ
  การสาธิตวิชาชีพและประกวดแข่งขัน ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

  • 11.00 – 12.00 น. ขนมไทยประยุกต์ “ช่อผกากรอง” สวยได้..อร่อยด้วย
  • 14.00 – 15.00 น. “คุกกี้สิงคโปร์” ทำง่าย..ขายเพลิน

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

  • 08.00-12.00 น. ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ เพศผู้ กรรมการจากสมาคมบราห์มัน ออสเตรเลีย อารีน่า คาวบอยแลนด์
  • 13.00-17.00 น. ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพศผู้ กรรมการจากสมาคมโคเนื้อ พันธุ์กำแพงแสน อารีน่า คาวบอยแลนด์

  Open House

  • เวลา 09.00-16.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม Open House ณ Learning Space ชั้น 1 ตึกคณะเกษตรกำแพงแสน

   

 • วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

  สาธิตและอบรม

  • 10.00-11.00 น. สาธิต “ฮอร์โมนนมสดและฮอร์โมนไข่” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. สาธิต “ปลูกพืชสวนครัวไม่ใช้ดิน” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00-14.00 น. สาธิต “การผลิตน้ำนมข้าวโพด” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. สาธิต “น้ำหมักกำจัดวัชพืชจากสับปะรด” ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. อบรม “โดรน” เพื่อการเกษตร 4.0 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 11.00-12.00 น. เสวนาวิชาการ “การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสควบคุมโรคพืช” ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 14.00-15.00 น. เสวนา “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินอย่างง่าย” ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • 13.00 น.เป็นต้นไป จำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพดีราคาถูก บริเวณ งานกล้วยไม้ Expo’ สระพระพิรุณ

  สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

  • 09.00-12.00 น. เสวนาวิชาการด้านกระบือ "แหกคอกควายไทย Thailand 4.0" อารีน่า คาวบอยแลนด์

  มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ
  การสาธิตวิชาชีพและประกวดแข่งขัน ณ บริเวณ สระพระพิรุณ

  • 11.00 – 12.00 น. เคล็ด (ไม่) ลับ กับ “บราวนี่”
  • 14.00 – 15.00 น. “เค้กฝอยทอง” ความอร่อยที่ลงตัวจากสองฝั่งโลก

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

  • 09.00-12.00 น. ประกวดโคขุนกำแพงแสน (สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด) คอกโคขุน คาวบอยแลนด์
  • 09.00-12.00 น. ประกวดโคขุนลูกผสมวากิว (สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด) คอกโคขุน คาวบอยแลนด์
  • 12.00-15.00 การแข่งขันการกินเนื้อโคขุนลูกผสมวากิว (สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัด) เวทีกลาง ลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

  Open House

  • เวลา 09.00-16.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม Open House ณ Learning Space ชั้น 1 ตึกคณะเกษตรกำแพงแสน

   

งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus