• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัดปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัดปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

DSC 5901

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัดปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งมีรายนามผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ 7 ส่วนงาน ประกอบด้วย 1. พระครูสุธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3. นายกำธร เทียนไพโรจน์  ผู้แทนจากมูลนิธิตรีธารา 4. นายวินัย วิทยานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 5. นายพิทักษ์ เดชป้อง รองปลัดอบต.ทุ่งขวาง รักษาการณ์แทนนายกอบต.ทุ่งขวาง 6. นายพิบูลย์  แก้วไทรนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 7. นางสุดใจ เปี่ยมคล้า กำนันตำบลทุ่งขวาง โดยเป็นความร่วมมือในกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้ต้นไม้พูดได้ เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ทางธรรมชาติ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ความร่วมมือด้านวนศาสตร์ การคำนวณอายุต้นไม้ ตลอดจนความร่วมมือทางด้านวิจัย การสกัดและวิจัยสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้มอบ QR Code กิจกรรมการเรียนรู้ต้นไม้พูดได้ (ฐานการเรียนรู้ทางธรรมชาติ) และ มอบอุปกรณ์เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบให้กับโรงเรียนวัดปลักไม้ลายใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์    ภาพโดย: นายถาวร  คล้ายวงศ์

View the embedded image gallery online at:
http://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/news-all/kps-news/1566-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8-%20-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%88-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3#sigProIdce44eca609