ม.เกษตร กพส. ร่วมหารือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ณ วัดปลักไม้ลาย

IMG 7659

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมประชุมหารือกับ พระครูสุธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย ผู้บริหารโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย และ ผู้บริหารมูลนิธิตรีธารา ณ สวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ โดย วัดปลักไม้ลาย ก่อตั้งสมัยปี พ.ศ.2480 ได้มีการอนุรักษ์ป่าไม้ มีพันธุ์ไม้หายากและไม้พื้นถิ่น รวมทั้งปลูกพืชสมุนไพร กว่า 100 ไร่ เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นและได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวจะนำไปสู่การร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร โดยที่ประชุมมีมติดำเนินความร่วมมือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ ความร่วมมือในกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้ต้นไม้พูดได้เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ทางธรรมชาติ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ความร่วมมือด้านวนศาสตร์ การคำนวณอายุต้นไม้ ตลอดจนความร่วมมือทางด้านการวิจัย การสกัดและวิจัยสารออกฤทธิ์ในสมุนไพร โดยได้ตกลงจะจัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมร่วมกันต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์